Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Chỉ thị 16/2005/CT-UBND về tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/CT-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Tiếp tục thực hiện việc đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2005 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. Việc phát hành được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2005.

Để việc phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2005 đạt kết quả tốt, đảm bảo chỉ tiêu huy động vốn trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Công văn số 4012 TC/KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Trong thời gian tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xác định rõ việc vận động và tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm để quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, công chức và người dân.

2. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, tầng lớp dân cư tại địa phương hưởng ứng, tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

3. Căn cứ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu được giao, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tính toán khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, cụm dân cư; tổ chức chỉ đạo toàn diện và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua trái phiếu trên địa bàn.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc tổ chức các điểm bán trái phiếu và triển khai các hình thức bán trái phiếu phù hợp với mọi đối tượng; đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia mua trái phiếu, bảo đảm an toàn tiền bạc, tài sản Nhà nước; không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân; theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu vận động trái phiếu của các đơn vị, cá nhân và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc mua trái phiếu, trong công tác vận động mua trái phiếu và tổ chức phát hành trái phiếu.

5. Sở Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, phổ biến, tuyên truyền các nội dung phát hành trái phiếu để người dân hiểu rõ được nghĩa vụ, quyền lợi tham gia mua trái phiếu; thường xuyên thông tin kết quả phát hành của các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức, triển khai nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi đợt phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2005
Ngày hiệu lực29/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành19/07/2005
        Ngày hiệu lực29/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2005/CT-UBND triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ 2005 Bến Tre