Chỉ thị 16/2008/CT-UBND

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 của thành phố Cần Thơ

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THU THUẾ NĂM 2009

Năm 2008 công tác thu thuế trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương, Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tuy nhiên, tình trạng thất thu, nợ đọng thuế vẫn còn, đặc biệt là lĩnh vực thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố;

Để thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2009, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2009 được giao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 của địa phương, của đơn vị trên cơ sở đánh giá sát thực tế, phân tích những yếu tố tăng, giảm tác động đến phát triển của địa phương, của đơn vị mình. Từ đó khắc phục những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu và đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra.

2. Giao Cục trưởng Cục thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2009 được giao, Quyết định giao dự toán thu ngân sách năm 2009 cho các địa phương trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu, phù hợp với khả năng tăng trưởng các địa phương và quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng qui định hiện hành; đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu, ngay vào ngày đầu, tháng đầu năm 2009 và quan tâm chỉ đạo một số mặt công tác, cụ thể như sau:

a) Tập trung lập bộ thu dứt điểm Thuế môn bài năm 2009 ngay trong tháng 01 năm 2009; tiến hành điều tra thực tế, phát tờ khai cho các hộ sản xuất kinh doanh, tính đúng, tính đủ số phải thu, lập bộ đầy đủ bảo đảm dự toán được giao, ổn định mức thuế và tổ chức thu tốt, dứt điểm hàng tháng vào ngay những ngày đầu, tháng đầu năm;

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ rà soát lại các dự án xây dựng cơ bản có khối lượng được thanh toán. Yêu cầu chủ dự án kê khai nộp thuế và thực hiện thu ngay khi dự án được giải ngân vốn. Tập trung quản lý các nguồn thu trọng điểm, không để nợ đọng thuế dây dưa, kéo dài, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí - lệ phí theo đúng qui định của pháp luật;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế, ngăn chặn kịp thời những hành vi sai phạm. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ngành Thuế và ngành Công an về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có sai phạm;

d) Ngành Thuế định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan, ban, ngành hữu quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp an tâm và ổn định phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế, nhân rộng và khuyến khích mọi đối tượng nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân.

3. Giao Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế để thực hiện công tác thu; đồng thời, thực hiện nhanh các thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, thu tiền sử dụng đất, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán nhà và tạo điều kiện để các dự án thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Tập trung tổ chức thu ngay từ tháng đầu năm 2009.

4. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục thuế thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành thành phố có liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi: chuyển giá, trốn thuế định giá, liên kết định giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá hàng hóa lên cao, đặc biệt là hành vi buôn bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế; đồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán, chống hàng giả, hàng nhái, chống đầu cơ thu lợi bất chính, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là triển khai Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để mọi tổ chức, cá nhân thông hiểu và chấp hành tốt.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP (HN - TP. HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- TT . Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- UBND thành phố (1A,B,C,D,E);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Cục Thuế thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- Cơ quan báo, đài;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- VP UBND thành phố (3B);
- TT Công báo;
- Lưu VT. ATin120.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực10/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành31/12/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 Cần Thơ