Chỉ thị 16/2009/CT-UBND

Chỉ thị 16/2009/CT-UBND tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2009/CT-UBND

Việt Trì, ngày 23 tháng 9 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ.

Trong thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; Kế hoạch số 2188/KH- UBND, ngày 4/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về ứng dụng CNTT trong hoạt động ngày 23/9/2009, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra chỉ thị số 16/2009/CT- UBND về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009-2010, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu:

1. Phấn đấu đến hết năm 2010 cần đạt được các chỉ tiêu sau:

- 100% các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND các huyện, thành, thị có mạng LAN sẵn sang triển khai ứng dụng CNTT.

- 80% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước sử dụng thư điện tử trong công việc.

- 100% các văn bản như : giấy mời họp, lịch công tác, thông báo, tài liệu phục vụ các cuộc họp (trừ những văn bản mật và những nơi đã triển khai các hệ thống thông tin điện tử khác hỗ trợ)của UBND tỉnh được thực hiện qua hòm thư điện tử.

 - Từng bước tổ chức các cuộc họp, giao ban trực tuyến qua mạng.

2. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

- Tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhân thức của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, thực sự coi ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và trao đổi công việc là một yêu cầu thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.

- Khẩn trương chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo dưỡng, duy trì và khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị mình (trang thiết bị CNTT, mạng nội bộ LAN…); xây dựng quy chế vận hành mạng LAN.

- Cải tiến quy trình công việc, đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 hướng tới ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan Nhà nước, dần thay thế cách thức làm việc truyền thống bằng việc điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ thông qua các phương tiện điện tử.

- Đảm bảo mỗi sở, ban, ngành huyện, thành, thị tối thiểu có 01 cán bộ chuyên trách về CNTT;

- Tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình;

- Chủ động xây dựng dự toán kinh phí cho quá trình phát triển và ứng dụng CNTT hàng năm trong nhiệm vụ chi ngân sách của các đơn vị theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT – BTC- BTTTT, ngày 26/5/2008 giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin & Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Thực hiện tốt quy chế cung cấp thông tin lên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh Phú Thọ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai, quản lý và khai thác triệt để, có hiệu quả các chương trình đề án, dự án phát triển và Ứng dụng CNTT. Hết năm 2009, cơ bản triển khai xong hệ thống thư điện tử của tỉnh, Hội nghị trực tuyến tỉnh Phú Thọ giai đoạn I; Chủ trì xây dựng hệ thống thư điện tử của tỉnh trình Uỷ ban tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đánh giá và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống mạng LAN, hiệu quả ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

- Đánh giá, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Phát huy hiệu quả Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác thông tin và dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện mục tiêu đối thoại, giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp. Tổ chức hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, các dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

- Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời với UBND tỉnh (qua sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Thao

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2009
Ngày hiệu lực03/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýPhạm Quang Thao
        Ngày ban hành23/09/2009
        Ngày hiệu lực03/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Phú Thọ

           • 23/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực