Chỉ thị 16/CT-UB

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI.

Từ năm 1981 đến nay, chúng ta đã tích cực tổ chức thực hiện công tác động viên quân đội. Đã xây dựng được nền nếp động viên từ phường, xã trở lên. Nhiều đơn vị dự bị động viên đã được thành lập. Lãnh đạo một số ngành cấp thành phố và quận, huyện đã bước đầu quản lý được quân dự bị, phương tiện kỹ thuật, xây dựng được kế hoạch chuẩn bị động viên, tổ chức khá tốt diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập đơn vị động viên.

Tuy vậy, kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý lực lượng động viên chưa thật chắc. Việc động viên phương tiện kỹ thuật còn gặp nhiều trở ngại.

Để làm tốt việc giảm quân thường trực, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị động viên mở rộng quân đội khi cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các ngành có liên quan của thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội như sau :

1- Đánh giá đúng mức kết quả đạt được, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, rút ra những kinh nghiệm về lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, đề ra được chủ trương, biện pháp thích hợp, tạo được những chuyển biến mới để làm tốt công tác động viên quân đội trong giai đoạn hiện nay.

2- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Kế hoạch thành phố hướng dẫn nội dung tổng kết cụ thể cho các ngành thành phố có liên quan, các quận, huyện, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sát với nhiệm vụ động viên của mỗi ngành, mỗi cấp và mỗi đơn vị.

3- Thời gian tổng kết cần phải làm xong trước ngày 15/5/1992 đối với phường, xã ; trước ngày 5/6/1992 đối với quận, huyện và các ngành thành phố. Cuối tháng 6/1992 sẽ tổ chức hội nghị tổng kết toàn thành phố.

4- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt chỉ thị này, chuẩn bị nội dung hội nghị tổng kết của thành phố.

Trong quý 2/1992, các ngành, các cấp ở thành phố có nhiều việc khẩn trương, trong đó tổng kết 10 năm thực hiện động viên quân đội là công tác quan trọng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/1992
Ngày hiệu lực22/04/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành22/04/1992
        Ngày hiệu lực22/04/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UB tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội