Chỉ thị 16/CT-UB

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1977 triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XE ĐẠP

Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã công bố áp dụng tiêu chuẩn địa phương về chất lượng xe đạp.

Để tạo điều kiện cho việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp được kết quả tốt, Ủy ban nhân dân Thành phố thấy cần tiến hành một số tổ chức như sau :

1- Ban khoa học và kỹ thuật căn cứ chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức một cuộc họp các Ban, Ngành, Sở có liên quan đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xe đạp để phổ biến quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp. Cuộc họp này cũng đồng thời xác định trách nhiệm của các Ban, Ngành, Sở trong việc bảo đảm cho các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm xe đạp được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đây là tiêu chuẩn địa phương đầu tiên của một loại sản phẩm công nghiệp trong Thành phố chúng ta, do đó trong hội nghị phổ biến quyết định của Ủy ban cần mời báo chí và đài truyền hình tham gia công tác tuyên truyền.

2- Để các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp được áp dụng thật sự vào thực tế sản xuất, Sở Công nghiệp, Công ty mô tô xe đạp, Phòng công nghiệp các quận cần tiến hành gấp việc tổ chức lại màng lưới sản xuất cho Ngành sản xuất xe đạp và phụ tùng, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong ngành sản xuất này, tiến hành xây dựng hệ thống tổ chức OTK (tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm) hoàn chỉnh ở công ty, các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và các cơ sở sản xuất tập thể, cuối quý II năm 1977 phải xong.

3- Để có đủ phương tiện và lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm như tiêu chuẩn đã nêu, Sở Công nghiệp, Công ty mô tô xe đạp phối hợp với Ban Khoa học và kỹ thuật và Viện định chuẩn gấp rút tổ chức đào tạo cán bộ trắc nghiệm và lo trang bị máy móc trắc nghiệm cho các cơ sở “OTK” những việc này căn bản phải hoàn thành trong quý II năm 1977.

4- Để khuyến khích việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất xe đạp, Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, Ủy ban Vật giá Thành phố phối hợp nghiên cứu lập dự thảo quy định giá cả các sản phẩm xe đạp và phụ tùng theo cấp loại chất lượng sản phẩm trình Ủy ban nhân dân duyệt.

5- Sở Công nghiệp chủ trì cùng công ty mô tô xe đạp phối hợp với Ban Khoa học và kỹ thuật cùng Viện định chuẩn lập dự thảo chế độ khen thưởng và xử phạt kinh tế theo chất lượng sản phẩm cho ngành sản xuất xe đạp trình Ủy ban nhân dân duyệt.

6- Sở Công nghiệp, Ban Khoa học và kỹ thuật tổ chức việc đăng ký nhãn hiệu và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất xe đap.

7- Ban Khoa học và kỹ thuật cùng Sở Công nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này lên Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
-Ban Khoa học và KT
-Sở Công nghiệp
-Sở Thương nghiệp
-UB vật giá
-Viện định chuẩn
-Cty mô tô xe đạp
-Phòng Công nghiệp các quận
-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/1977
Ngày hiệu lực13/04/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành13/04/1977
        Ngày hiệu lực13/04/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UB triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp