Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2009 triển khai thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2009 hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ở công ty CP TNHH Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 6 năm 2009

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ở CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 về triển khai thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 87). Sau gần hai năm triển khai thực hiện, việc thực hiện quy chế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi chung là công ty) đã thu được một số kết quả nhất định. Tại các công ty được triển khai thực hiện Nghị định 87, người quản lý công ty đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ đối với quá trình tồn tại và phát triển của công ty. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong công ty có tác động tích cực đến nhận thức của người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoài 04 công ty được triển khai thí điểm (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặc Bình Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Shyang Hung Cheng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long I, Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương) và một số công ty khác trên địa bàn huyện Bến Cát, thị xã Thủ Dầu Một đã tổ chức triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định 87, nhiều công ty chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty, còn băn khoăn, lo lắng nên chưa triển khai thực hiện Nghị định 87. Mặt khác, các cấp chính quyền, các tổ chức công đoàn chưa tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở công ty và các nội dung khác của Nghị định 87.

Trong giai đoạn hiện nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có khả năng ảnh hưởng kéo dài, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở công ty sẽ tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn giữa doanh nghiệp và người lao động là yếu tố vô cùng quan trọng để doanh nghiệp ổn định sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với những nội dung cụ thể sau đây:

1. Đối với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một:

a. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn các công ty ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thực hiện các nội dung của Nghị định 87 và Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thực hiện những nội dung của Nghị định 87, công tác tổ chức Hội nghị người lao động và các vấn đề có liên quan;

c. Báo cáo kịp thời kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

2. Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore:

a. Xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn các công ty thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung của Nghị định 87 và Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh chọn một số công ty thuộc phạm vi quản lý để chỉ đạo điểm và hỗ trợ Tổ nghiệp vụ 87 của tỉnh tập huấn cho các công ty trong các khu công nghiệp những nội dung của Nghị định 87, công tác tổ chức Hội nghị người lao động và các vấn đề có liên quan;

c. Báo cáo kịp thời kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan:

a. Sở Nội vụ phối hợp cùng Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo Tổ nghiệp vụ 87 tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các công ty; xây dựng kế hoạch triển khai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các huyện, thị xã; tham mưu phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh theo dõi, chỉ đạo địa bàn và các khu công nghiệp;

b. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ngành chức năng hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra;

c. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động tổ chức tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động đã được Nghị định 87 quy định; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh hướng dẫn Liên đoàn Lao động trực thuộc triển khai cho công đoàn cơ sở Nghị định 87 và Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị định 87 và Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có văn bản báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được chỉ đạo xử lý, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2009
Ngày hiệu lực10/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2009 hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ở công ty CP TNHH Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2009 hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ở công ty CP TNHH Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành10/06/2009
        Ngày hiệu lực10/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2009 hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ở công ty CP TNHH Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2009 hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ở công ty CP TNHH Bình Dương

           • 10/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực