Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 về tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ đợt 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Năm 2005, với chủ trương huy động các nguồn lực đầu tư cho các công trình giao thông, thy lợi quan trọng của đất nước, trong đó có một số công trình giao thông, thy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chính phủ chủ trương phát hành Trái phiếu đạt 3 nhằm huy động mọi nguồn lực trong các tổ chức và nhân dân để tiếp tục phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Trong thời gian tổ chức phát hành Trái phiếu Chính phủ, các cấp, các ngành, các cơ quan, các đơn vị trên địa bàn phải xác định việc vận động và hưởng ứng mua Trái phiếu Chính phủ là thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần quán triệt tới các phòng, ban, đơn vị; từng cán bộ, công chức và người dân để tích cực hưởng ứng mua Trái phiếu Chính phủ nhằm hoàn thành chỉ tiêu vận động mua Trái phiếu Chính phủ được giao; coi việc hoàn thành chỉ tiêu mua Trái phiếu Chính phủ được giao là một nội dung quan trọng đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm tiêu dùng và bình xét thi đua khen thưởng năm 2005.

2. Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc để tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua Trái phiếu Chính phủ.

3. Căn cứ chỉ tiêu vận động mua Trái phiếu Chính phủ được giao, UBND các huyện, thành phố tính toán khả năng cụ thể của đơn vị để giao chỉ tiêu vận động đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, cụm dân cư; tổ chức chỉ đạo toàn diện, phối họp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn. Đối với cán bộ, công chức các cơ quan hành chính sự nghiệp, khối Đảng, đoàn thể; cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang; cán bộ xã phường, thị trấn giao chỉ tiêu vận động mua công trái giáo dục mức tối thiểu 200.000 đổng/người, các hộ dân cư mức tối thiểu 100.000đ/hộ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần gương mẫu trong việc thực hiện mua Trái phiếu Chính phủ, vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị tích cực tham gia mua Trái phiếu Chính phủ; phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao trong thời gian sớm nhất.

4. Giám đốc các doanh nghiệp ngoài trách nhiệm vận động toàn thể CBCC trong đơn vị tham ra mua Trái phiếu với mức tối thiểu 200.000đ/người còn có trách nhiệm cân đối khả năng tài chính của đơn vị trong các nguồn quỹ để tham gia mua Trái phiếu Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao ở mức cao nhất.

5. Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc tổ chức các điểm bán Trái phiếu Chính phủ và triển khai các hình thức bán Trái phiếu Chính phủ phù hợp với mọi đối tượng; tổ chức các bàn bán Trái phiếu Chính phủ lưu động tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị lớn, địa điểm tập trung đông dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua Trái phiếu Chính phủ, bảo đảm an toàn tiền bạc tài sản Nhà nước, không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân.

6. Sở Văn hóa - thông tin, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai phối hợp với Kho bạc nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, phổ biến, tuyên truyền các nội dung phát hành Trái phiếu Chính phủ để người dân hiểu việc tham gia mua Trái phiếu Chính phủ là yêu nước, là trực tiếp đóng góp để xây dựng đất nước thêm giấu đẹp, văn minh, hiện đại. Thường xuyên thông tin kết quả phát hành kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua Trái phiếu Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Giao Kho bạc nhà nước tỉnh làm đầu mối phối hợp với và các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố định kỳ gửi báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu Chính phủ về UBND tỉnh. Tổ chức tổng hợp công tác thi đua khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc vận động và mua Trái phiếu Chính phủ.

Thời gian phát hành Trái phiếu Chính phủ từ ngày 01/8/2005; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/8/2005.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi đạt phát hành Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2005
Ngày hiệu lực22/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Ngọc Kim
        Ngày ban hành22/07/2005
        Ngày hiệu lực22/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2005 tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính phủ