Chỉ thị 17/2006/CT-UBND

Chỉ thị 17/2006/CT-UBND tăng cường quản lý chống thất thu Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và vận tải do tỉnh Bình Phước ban hành

Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2006/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI TƯ NHÂN VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Trong những năm qua, ngành thuế tỉnh nhà luôn phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và HĐND tỉnh giao, thể hiện trong kế hoạch 5 năm (2001-2005), số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 10- 20%. Tuy nhiên, trong công tác quản lý địa bàn, công tác phối kết hợp giữa ngành thuế với các ngành liên quan của tỉnh thực hiện chưa tốt, chưa đồng bộ, dẫn đến chưa huy động hết nguồn thu vào ngân sách, nhất là trong lĩnh vực hoạt động vận tải tư nhân và xây dựng cơ bản.

Nhằm chấn chỉnh việc kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế, thiết lập sự công bằng về nghĩa vụ nộp thuế đối với mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân và hoạt động xây dựng cơ bản, UBND tỉnh chỉ thị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường thực hiện một số công việc sau:

1 - Đối với hoạt động kinh doanh vận tải:

a- Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này cho các ngành liên quan và chỉ đạo Công an huyện (Đội cảnh sát giao thông), Phòng hạ tầng kinh tế, Phòng kinh tế, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, phối hợp, kết hợp với Chi cục Thuế huyện, thị xã xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký thuế đối với các phương tiện có hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh lập thủ tục đăng ký, kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có biện pháp xử lý phạt nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình vi phạm hành chính, lôi kéo, kích động người khác có kinh doanh nhưng không kê khai thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

b- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Công an tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông phối hợp, cung cấp kịp thời cho cơ quan thuế: tên, địa chỉ của chủ phương tiện vận tải đã đăng ký sử dụng (nhất là phương tiện mới cấp đăng ký) hoặc chuyển vùng xin cấp đăng ký sử dụng mới để cơ quan thuế có cơ sở đối chiếu, so sánh với số hộ đã đăng ký nộp thuế.

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã tăng cường phối hợp, kết hợp với cơ quan thuế địa phương trong việc kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải không sang tên trước bạ khi mua xe và không đăng ký kinh doanh, không kê khai đăng ký thuế.

c- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

- Phối hợp kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thuế kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, gắn việc đăng kiểm phương tiện và chỉ thực hiện việc đăng kiểm đối với các loại phương tiện vận tải tư nhân khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế (có xác nhận của cơ quan thuế địa phương).

- Mọi phương tiện vận tải đường bộ của các tổ chức (các Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể…) khi đăng kiểm ngoài thủ tục theo quy định thì phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

d- Giao trách nhiệm cho các Hợp tác xã vận tải và các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Các Hợp tác xã vận tải khi tiếp nhận xã viên mới phải làm đầy đủ các thủ tục đăng ký bổ sung về vốn, phương tiện với các cơ quan cấp giấy phép kinh doanh và cơ quan thuế. Những trường hợp không làm đầy đủ thủ tục đăng ký được coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý đúng quy định hiện hành.

- Các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh có phương tiện vận tải nội bộ phải kê khai trước bạ sang tên của Doanh nghiệp (trừ trường hợp phương tiện dùng để vận tải nội bộ thuê của các tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng thuê tài sản). Trường hợp chưa sang tên trước bạ thì phải kê khai nộp thuế như đối với phương tiện vận tải công cộng theo từng đầu xe.

e- Giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh.

- Phối hợp các ngành, các cấp ở địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách thuế, các hành vi vi phạm và các chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, để các hộ kinh doanh vận tải nắm được và tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế, không dây dưa nợ đọng.

- Phối hợp các ngành khảo sát lại doanh thu thực tế, đối chiếu với doanh thu, mức thuế đã ấn định tính thuế đầu phương tiện, nếu không phù hợp thì điều chỉnh doanh thu, mức thuế sát với thực tế kinh doanh.

- Định kỳ hàng quý, 06 tháng hoặc 01 năm, Cục Thuế liên hệ Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) để nắm danh sách số đầu xe phát sinh (vận tải hàng hoá và hành khách) để chỉ đạo cho các Chi cục Thuế huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, xác minh và đưa vào diện quản lý thu thuế theo đúng loại hình. Đối với các chủ hộ kinh doanh vận tải khi chuyển nhượng phương tiện, khi đăng ký kê khai nộp lệ phí trước bạ phải có xác nhận không còn nợ thuế của cơ quan thuế địa phương ( nơi chủ cũ đăng ký nộp thuế). Trường hợp đã mua xe của các tổ chức thì phải làm thủ tục sang tên trước bạ tránh tình trạng một số cá nhân, hộ gia đình kinh doanh vận tải lợi dụng giấy tờ của tổ chức để trốn thuế, các tổ chức đã bán xe không được cấp bất cứ một loại giấy tờ gì hợp thức hoá cho cá nhân, hộ gia đình làm thủ tục đăng kiểm và kinh doanh trái phép.

 - Trong công tác quản lý Nhà nước về thuế, nếu cán bộ thuế có hành vi vi phạm pháp luật: bao che đối tượng kinh doanh trốn thuế, có hành vi tiêu cực … thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường khoản tiền thất thu ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm gây ra, bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2 - Đối với hoạt động kinh doanh Xây dựng cơ bản:

a- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Quy hoạch phối hợp và cung cấp kịp thời cho cơ quan thuế tên danh mục, tên nhà thầu khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu hoặc quyết định chỉ định thầu.

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 05 của tháng sau, thông báo danh mục công trình, tên nhà thầu đã có quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu cho Cục Thuế Nhà nước tỉnh để phối hợp quản lý thu thuế.

b- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Phòng kinh tế, Trưởng Phòng hạ tầng cơ sở và Trưởng Ban quản lý dự án các huyện, thị xã.

 - Rà soát việc nộp thuế đối với các công trình xây dựng nhà ở khu vực dân cư và trụ sở làm việc, kho tàng của các Doanh nghiệp, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng. Nếu chủ nhà, chủ Doanh nghiệp có công trình xây dựng không chứng minh được công trình đã nộp thuế (không có chứng từ nộp thuế, giấy chứng nhận không thuộc đối tượng nộp thuế do cơ quan thuế cấp, hoặc không có hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành) thì yêu cầu chủ nhà, chủ Doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan thuế để nộp thuế, khi nộp xong thuế cơ quan có thẩm quyền mới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.

- UBND huyện, thị xã có biện pháp chỉ đạo các cơ quan cấp phép kinh doanh và các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, kiểm soát các nhà thầu xây dựng hoạt động không có giấy phép để xử lý theo luật và yêu cầu phải đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký thuế.

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 5 của tháng sau, gửi thông báo danh mục công trình, tên chủ hộ (chủ đầu tư) đã được cấp giấy phép xây dựng trong tháng, cho Chi cục Thuế (Cục Thuế) nơi có công trình xây dựng để quản lý thu thuế.

c- Giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục thuế.

- Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản nhà ở khu vực dân cư, trụ sở làm việc, kho tàng của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hướng dẫn việc kê khai nộp lệ phí trước bạ.

- Yêu cầu các chủ hộ xây dựng nhà ở khu vực dân cư, các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi xây dựng trụ sở làm việc, kho tàng không chứng minh được công trình đã được nhà thầu kê khai, nộp thuế thì chủ nhà, chủ Doanh nghiệp có trách nhiệm phải kê khai, nộp thuế thay chủ thầu.

(Riêng đối với chủ hộ xây dựng nhà ở cấp IV khu vực dân cư, nếu chứng minh được nhà mình tự làm, thì không thuộc đối tượng nộp thuế).

Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai để tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực vận tải tư nhân và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Doanh nghiệp, cá nhân liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2006
Ngày hiệu lực02/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành23/08/2006
        Ngày hiệu lực02/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2006/CT-UBND chống thất thu ngân sách trong xây dựng cơ bản Bình Phước