Quyết định 40/2018/QĐ-UBND

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2829/TTr-STC ngày 08 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- LĐVP, P: TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

14/1997/CT-UB

14/03/1997

Về việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

2

06/1998/CT-UB

13/4/1998

Về việc tăng cường mrộng cho vay đối với hộ sản xuất

3

01/1999/CT-UB

29/01/1999

Về việc quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

4

06/2000/CT-UB

21/3/2000

Về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

5

19/2002/CT-UB

02/8/2002

Về việc triển khai thực hiện pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệ phí, lệ phí

6

13/2004/CT-UB

05/8/2004

Về việc tăng cường củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

7

20/2005/CT-UBND

22/11/2005

Về việc tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và trong nhân dân trên địa bàn tỉnh

8

17/2006/CT-UBND

23/8/2006

Về việc tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực vận tải tư nhân và xây dựng cơ bản

9

22/2008/CT-UBND

12/12/2008

Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán, tất toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nh Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực10/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành29/10/2018
       Ngày hiệu lực10/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính Bình Phước

          • 29/10/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực