Chỉ thị 17/2009/CT-UBND

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHUẨN BỊ VÀ THỰC HÀNH DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO - TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ký hiệu LB.09)

Trong những năm qua tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp, mật độ các cơn bão lớn trên biển Đông đổ bộ vào nước ta ngày càng nhiều, mức độ tàn phá lớn, để lại hậu quả rất nặng nề. Đặc biệt là cơn bão số 5 xảy ra ngày 02 tháng 11 năm 1997 và cơn bão số 9 xảy ra ngày 05 tháng 12 năm 2006, ngoài ra hàng năm do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây ra mưa to trên diện rộng, mực nước và triều cường dâng cao làm ngập lụt, sạt lở ở một số khu vực đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn một số quận - huyện của Thành phố.

Nhiều năm qua với tinh thần tích cực chủ động Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các địa phương, làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất kịp thời giúp nhân dân phòng, tránh, sơ tán và khắc phục hậu quả nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước dự báo tình hình thiên tai trong năm 2009 và những năm tiếp theo sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Thành phố; trong đó công tác diễn tập PCLB - TKCN là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện phòng chống, ứng phó với lụt bão, thiên tai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập Phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 như sau.

1. Giao cho Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an thành phố và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan chuẩn bị kế hoạch, hướng dẫn chương trình nội dung diễn tập phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân thành phố làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hành và tổng kết diễn tập.

Phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tính toán đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố duyệt kinh phí mua sắm trang thiết bị và bảo đảm cho diễn tập.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập.

Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ nội dung, bộ phận đạo diễn diễn tập của Thành phố, xây dựng nội dung chương trình và toàn bộ hệ thống văn kiện giúp Ban chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập. Chỉ đạo cơ quan quân sự quận - huyện, phường - xã - thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố giúp Ban chỉ đạo diễn tập xây dựng văn kiện, phương án diễn tập.

Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ nội dung, đạo diễn, huấn luyện diễn tập của thành phố, chỉ đạo lực lượng công an quận - huyện, phường - xã - thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo kế hoạch.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể giúp Ban chỉ đạo diễn tập xây dựng văn kiện, phương án diễn tập theo kế hoạch.

Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ nội dung, đạo diễn, huấn luyện của thành phố, chỉ đạo cơ quan, Hải đội, đồn biên phòng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo kế hoạch.

5. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lực lượng thuộc quyền tham gia diễn tập.

- Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ nội dung, đạo diễn, huấn luyện của Thành phố xây dựng nội dung chương trình và toàn bộ hệ thống văn kiện giúp Ban chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập.

- Tổ chức huấn luyện lực lượng và phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố xử trí tình huống cứu hộ - cứu nạn.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập.

- Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo, tổ nội dung, đạo diễn của Thành phố xây dựng nội dung chương trình và toàn bộ hệ thống văn kiện giúp Ban chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập.

- Chủ trì phối hợp đề xuất bảo đảm các trang thiết bị phương tiện và thực hành diễn tập tình huống bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập liên quan đến tình huống cứu chữa người bị nạn trong thiên tai, thảm họa.

8. Các Sở, Ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, Công an thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố và các lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo nội dung của đơn vị đã được phân công; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Ban, Ngành của quận - huyện thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ diễn tập theo chuyên ngành.

9. Quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ là các địa phương điểm tham gia diễn tập cùng với thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện cần làm tốt các mặt công tác tổ chức chuẩn bị bảo đảm đạt kết quả cao.

Các quận - huyện còn lại tự xây dựng kế hoạch, xác định nội dung và tổ chức diễn tập trước ngày 31 tháng 10 năm 2009, báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập để phân công các thành viên phụ trách quận - huyện theo dõi và chỉ đạo.

10. Công tác bảo đảm.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đề xuất bảo đảm ngân sách cho diễn tập và hướng dẫn, kiểm soát sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

- Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Bưu điện thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thực hiện tốt các mặt bảo đảm về nhân lực, phương tiện kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, triển khai khu vực diễn tập thực binh.

- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ làm tốt công tác bảo đảm ăn, nghỉ, đi lại của khách tham quan.

- Công an thành phố chủ trì và phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn và bảo đảm giao thông các khu vực diễn tập.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chỉ đạo Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các bộ phận có liên quan bảo đảm truyền thanh, truyền hình trực tiếp (từ Sở Chỉ huy diễn tập ra Hội trường tham quan) phục vụ cho đại biểu tham quan các phiên họp vận hành cơ chế của Ban Chỉ đạo và thực binh ngoài thực địa.

+ Chỉ đạo các trạm tiếp sóng viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống (chú ý trường hợp sóng viễn thông liên lạc không có phải dùng bộ đàm).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chỉ đạo quận - huyện kiểm tra công tác thực hiện các panô, áp phích, biển quảng cáo đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn khi có bão, lốc xoáy, gió giật.

+ Xây dựng khán đài tham quan, che rạp, âm thanh - ánh sáng phục vụ trong suốt quá trình diễn tập.

Căn cứ tình hình cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện của một số Sở - Ngành để phục vụ cho cuộc diễn tập.

11. Sau khi kết thúc diễn tập các Sở, Ban, Ngành và các địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả diễn tập làm cơ sở phục vụ Ban Chỉ đạo diễn tập tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cuộc diễn tập tiếp theo.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Sở - Ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Mọi công tác chuẩn bị diễn tập phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2009, sẵn sàng tham gia diễn tập vào trung tuần tháng 11 năm 2009; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các Sở, Ban, Ngành theo dõi nắm chắc tiến độ chuẩn bị, thực hành diễn tập và các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập) chỉ đạo xử lý.

Giao cho Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2009
Ngày hiệu lực11/10/2009
Ngày công báo15/10/2009
Số công báoSố 286
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành01/10/2009
        Ngày hiệu lực11/10/2009
        Ngày công báo15/10/2009
        Số công báoSố 286
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh