Chỉ thị 17/CT-UB

Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch mùa mưa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG DỊCH MÙA NẮNG CHUẨN BỊ CÔNG TÁC VỆ SINH PHÒNG BỆNH PHÒNG CHỐNG DỊCH MÙA MƯA

Đầu năm nay, khi mùa nắng mới bắt đầu, một số trường hợp bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xảy ra rải rác ở các Quận, đã sớm hơn các năm trước, mà còn có chiều hướng lan rộng, có nguy cơ biến thành dịch lớn, đe dọa sức khỏe và tính mạng của các từng lớp nhân dân.

Trước tình hình đó, trong buổi họp ngày 01-3-1977, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ thị khẩn trương tăng cường và củng cố các Ban Chỉ đạo phòng rào vệ sinh phòng bệnh các cấp, chuyển thành Ban chỉ huy chống dịch, xác định nhiệm vụ của các ban ngành trong việc đẩy mạnh phong trào (nhất là các ngành y tế, vệ sinh, thể dục thể thao, thông tin văn hóa, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, quản lý nhà đất, tài chánh, công an, v.v.., các đoàn thể công nông thanh phụ, và các lực lượng nhân dân vũ trang), đồng thời đề ra những biện pháp vệ sinh phòng bịnh hết sức tính cực, đẩy mạnh vệ sinh hoàn cảnh, vệ sinh phân nước rác, ba sạch ba diệt và đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiêm phòng.

Trong hơn một tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các phường xã, có sự đôn đốc nhắc nhở của các Ban chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng bịnh, các ngành, các cấp đã nỗ lực tham gia vào việc phòng và chống dịch, đem lại kết quả tốt. Việc tiêm phòng đã được xúc tiến tích cực, liên tục, vét đi vét lại, có quận đã đạt tỹ lệ 80-90% số người trong diện phải tiêm. Vệ sinh ngoại cảnh, nhất là vệ sinh rác đã được thực hiện thường xuyên. Diệt chuột cũng đã được hết sức chú ý.

Tuy nhiên cho đến nay, các trường hợp bịnh dịch vẫn còn tiếp tục xảy ra ở khắp các quận, huyện, phạm vi rộng hơn và số người cũng đông hơn ; tất cả người mắc bệnh đều thuộc diện chưa tiêm phòng, có cả nhân viên cơ quan và bộ đội. Việc tiêm phòng có huyện có xã đạt rất thấp, có những cơ quan còn thờ ơ. Việc tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân làm chưa thật tốt ; có nơi những phần tử xấu tìm cách xuyên tạc, nên các biện pháp vệ sinh tích cực chưa được các tầng lớp nhân dân thực hiện một cách đầy đủ. Trong lúc đó, mùa mưa sắp đến những bệnh truyền nhiễm mùa mưa như : bại liệt, sốt rét, sốt xuất huyết đã lác đác xuất hiện, nếu không được kịp thời năng chặn, cũng sẽ gây tác hại lớn.

Trước tình hình đó, để bảo vệ sức khỏe nhân dân ở mức tốt nhất, để đảm bảo tuyết đối an toàn trong giai đoạn có Đại hội ……(mất dòng) nữa toàn bộ công tác vệ sinh phòng dịch, thành một cao trào rộng khắp trong nhân dân. Trên tình thần đó Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ủy ban nhân dân các cấp cần thường xuyên theo dõi đôn đốc nhắc nhở, chỉ đạo sát phong trào, xem việc hạn chế và dập tắt các trường hợp dịch trong địa phương mình là một trọng tâm đột xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành y tế và các ngành có liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng và chống dịch.

2/ Các Ban chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng dịch phải thật sự là những Ban chỉ huy chống dịch, hoạt động liên tục, có tính chiến đấu cao, chủ động nắm tình hình dịch, kịp thời áp dụng các biện pháp tích cực nhất, ra sức vận động đông đảo nhân dân thực hiện vệ sinh hoàn cảnh (chú ý diệt chuột, diệt bọ chét) nhất là tiêm phòng.

3/ Ngành y tế cần kết hợp chặt chẽ với Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể quần chúng tăng cường rộng khắp hơn nữa mạng lưới phòng chống dịch, làm cho mọi cán bộ quán triệt đầy đủ yêu cầu và các biện pháp phòng chống dịch (nhất là ở các vùng nông thôn) đảm bảo báo dịch nhanh, kịp thời và tập trung ở mức độ cao để bao vây dập tắt dịch trong thời gian nhắn nhất, Cần tổ chức các đội kiểm tra thực hiện trong nhân dân và trong các cơ quan Nhà nước.

4/ Ngành vệ sinh cần khắc phục sớm những nhược điểm hiện nay trong việc quản lý phân và rác, đảm bảo các biện pháp vệ sinh ở mức tốt nhất.

5/ Ngành thông tin văn hóa tăng cường hơn nữa việc sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục nhân dân có ý thức vệ sinh phòng bệnh, và động viên mọi người đi tiêm phòng, xem là biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất để phòng dịch.

6/ Ngành giáo dục cần đảm bảo 100% giáo viên và học sinh được tiêm phòng, đồng thời kết hợp với ngành y tế để giáo viên và học sinh nắm vững mục đích yêu cầu của công tác vệ sinh phòng dịch, trong đợt này nhằm thực hiện tốt trong trường và góp phần động viên nhân dân hưởng ứng tích cực.

7/ Các ngành sản xuất kinh doanh (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương nghiệp) cần có kế hoạch vệ sinh phòng dịch cụ thể trong ngành mình, trong xí nghiệp, kho tàng và động viên công nhân viên chức hưởng ứng một cách đầy đủ.

8/ Ngành Công an và lực lượng vũ trang của thành phố và của Quân khu 7 đóng trong thành phố cần đảm bảo tiêm phòng 100% cho các đội viên chiến sĩ cán bộ và động viên lực lượng hùng hậu của mình tham gia vào toàn bộ công tác vệ sinh phòng dịch trong Thành phố.

9/ Các cơ quan xí nghiệp cần đảm bảo vệ sinh phòng dịch trong cơ quan xí nghiệp mình, xem việc tiêm phòng 100% không những ( mất dòng).

10/ Các trường đại học, trung học y tế và Hội chữ thập đỏ các cấp cần xem việc động viên học sinh và đội viên của mình là một yêu cầu đột xuất, duới sự chỉ đạo và phân công bất cứ lúc nào của ngành y tế Thành phố.

11/ Các đoàn thể, công đoàn, thanh niên, phụ nữ, nông hội cần tích cực vận động nhân dân hưởng ứng nhiệt tình vào phong trào, xem đây là một công tác có lợi ích bậc nhất đến đời sống của quần chúng, làm cho quần chúng tự giác tham gia đông đảo.

12/ Từ nay đến cuối tháng 5/1977 toàn thành sẽ xúc tiến 2, 3 đợt tổng vệ sinh theo kế hoạch của Sở Y tế, vừa khơi thông cống rãnh chuẩn bị bước sang mùa mưa, vừa đảm bảo vệ sinh toàn thành một cách cơ bản. Đợt đầu sẽ thực hiện vào chủ nhựt 17-4-1977.

- Tình hình dịch bệnh hiện nay khá nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ khả năng khống chế và dập tắt dịch. Ngoài các biện pháp chuyên môn việc giáo dục động viên quần chúng tham gia thực hiện là biện pháp có tính chất quyết định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Ủy ban nhân dân các cấp, các Ban chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng dịch các cấp các ban ngành sở, các đoàn thể và toàn thể các cơ quan xí nghiệp trường học, công trường đóng trong phạm vi Thành phố nghiên cứu kỹ chỉ thị này và kế hợp chặt chẽ với ngành y tế để lập kế hoạch cụ thể trong đơn vị mình, quyết tâm góp phần chống dịch có hiệu quả, chuẩn bị cho công tác vệ sinh phòng bệnh phòng dịch mùa mưa có nhiều thuận lợi.

 

 

Nơi nhận:
-A.6 Dân, VP, Thành ủy
-Ban khoa giáo TƯ
-Ban TH Thành ủy
-A. 7 Lý, 6 Nhân, 2 Khiết
-Bộ Y tế
-Các Bộ tổng cục (Bộ phận MN)
-BTL và Quân Y QK 7
-Huyện ủy và UBND các Quận
-Trưởng ban chỉ đạo PC dịch các Quận
-Trưởng phòng y tế Quận
-Các Ban, Ngành, Sở
-BCH các đoàn thể

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/1977
Ngày hiệu lực13/04/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành13/04/1977
        Ngày hiệu lực13/04/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng