Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá của tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá tỉnh Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẶC XÁ

Đặc xá là một chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước nhằm động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và trở thành người có ích cho xã hội. Ngày 21 tháng 11 năm 2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII, Luật Đặc xá đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2008. Ngày 24/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Đặc xá.

Để triển khai thi hành Luật Đặc xá và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong tỉnh ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá. Đối tượng tập huấn đặc biệt tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù ở Trại tạm giam Công an tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá cho nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật được thống nhất, thuận tiện;

c) Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đặc xá; Bảo đảm công tác đặc xá được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục; Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về việc lập danh sách người được đề nghị đặc xá và các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đặc xá theo quy định của pháp luật; Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm pháp luật về đặc xá;

e) Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động liên quan đến đặc xá;

g) Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch mở hội nghị triển khai thực hiện Luật Đặc xá đến cán bộ chủ chốt của tỉnh.

2. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Đặc xá tới cán bộ, công chức và nhân dân;

b) Tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Đặc xá tới quần chúng nhân dân, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả của công tác này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các đơn vị thuộc ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai, thực hiện Luật Đặc xá trong dự toán kinh phí triển khai Luật đặc xá trong năm 2008.

6. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá; Cấp Giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật, hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá;

c) Tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực17/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá tỉnh Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2008 triển khai thi hành Luật Đặc xá tỉnh Yên Bái

             • 17/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực