Chỉ thị 18/2005/CT-UBND

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Điện Biên ban hành

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2005/CT-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 12 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Mùa khô 2004 - 2005 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây bức xúc trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc, ảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo vệ rừng trong tỉnh; tuy các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương đã có sự cố gắng trong công tác phòng, chống cháy rừng, nhưng vẫn chưa ngăn chặn kịp thời và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Để rút kinh nghiệm trước thực trạng cháy rừng trong mùa khô vừa qua, phân công rõ trách nhiệm, chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng; đồng thời, chủ động triển khai, ứng phó kịp thời với những tình huống cháy rừng có thể xảy ra mùa khô 2005 - 2006, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện kiên quyết, mạnh mẽ, chủ động và kịp thời các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; trong đó cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và chủ động thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2004 - 2005; củng cố Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, chỉ đạo kiểm tra phương án phòng chống, chữa cháy rừng đến tận địa bàn xã, bản và các chủ rừng; trường hợp khi có cháy rừng xẩy ra phải đảm bảo huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy tại chỗ; chủ động chữa cháy rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại.

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp - Địa chính, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố, Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tại tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, đốt rừng trái phép làm nương rẫy và các hành vi dùng lửa rừng khác ở những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, tăng cường công tác quản lý nương rẫy và phát đất nương rẫy ở những nới có nguy cơ cháy rừng cao, không để cháy lây lan sang các khu vực xung quanh.

- Nơi địa bàn huyện, thị xã, thành phố nào để xẩy ra cháy rừng thì trước hết Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước tỉnh và trước Pháp luật.

2. Giao Chi cục Kiểm lâm - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCCCR tỉnh xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh trong mùa khô năm 2005 - 2006; chỉ đạo các hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu triển khai kịp thời phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, chủ rừng;

- Tổ chức trực cháy rừng 24/24 giờ trong ngày; có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện các phương án PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh, thường xuyên báo cáo việc triển khai, thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo; kịp thời theo dõi, lập hồ sơ các vụ vi phạm PCCCR và xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo hạt kiểm lâm, đội Kiểm lâm cơ động kiểm tra các chủ rừng trong các tháng mùa khô; giám sát, kiểm tra Kiểm lâm phụ trách địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp và chỉ đạo các Chủ dự án, Ban Quản lý dự án 661 cơ sở chịu trách nhiệm bảo vệ rừng được giao, cho thuê; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao.

4. BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án phối hợp theo Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BQP-BNN-BCA ngày 13/12/2002 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ công an, Bộ Quốc phòng; huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra cháy.

5. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng để mọi người dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. SởTài chính, Chi cục Kiểm lâm căn cứ các quy định hiện hành chịu trách nhiệm cân đối kinh phí để lực lượng kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả.

7. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh với chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện trách nhiệm được phân công, báo cáo kết quả thực hiện và để xuất các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng cho Trưởng ban Chỉ đạo.

8. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nhận được Chỉ thị này, UBND các huyện thị xã, thành phố; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo PCCR tỉnh triển khai thực hiện và thường xuyên tổng hợp tình hình, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCCCR) để tổng hợp theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2005
Ngày hiệu lực23/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành13/12/2005
        Ngày hiệu lực23/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên