Chỉ thị 19/1999/CT-UB

Chỉ thị 19/1999/CT-UB về tổng kiểm kê đất năm 2000 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/1999/CT-UB tổng kiểm kê đất năm 2000 tỉnh Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/1999/CT-UB

Hòa Bình, ngày 22 tháng 10 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2000.

Thực hiện Chỉ thị số 24/1999/CT-TTg ngày 18-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiểm kê đất đai năm 2000;

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện một số việc sau đây:

1- Tổ chức kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 trong phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản thực hiện việc kiểm kê. Kết quả đó là cơ sở để tổng hợp số liệu diện tích ở cấp huyện, tỉnh, kiểm kê theo các loại: Đất tự nhiên, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất đô thi, đất khu dân cư nông thôn, đất chưa sử dụng và theo các đối tượng sử dụng đất.

Trên cơ sở các loại đất đã được kiểm kê tiến hành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 ở cấp xã, huyện và tỉnh theo hướng dẫn của Tổng cục Địa chính.

Trong đợt kiểm kê này cần, nắm chắc diện tích quỹ đất chưa sử dụng như đất có khả năng cải tạo thành đất nông nghiệp, diện tích đất có khả năng trồng rừng, diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản.

2- Thực hiện kiểm kê, phân tích đánh giá tình hình biến động trong việc sử dụng đất đai đến năm 2000 theo cơ cấu các loại đất, các thành phần sử dụng đất, chỉ số diện tích đất trên đầu người.

3- Đối với quỹ đất lâm nghiệp có khả năng trồng được rừng, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phải báo cáo và phân tích thực trạng quỹ đất để phục vụ cho chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

4- Về thời điểm kiểm kê và thời gian hoàn thành:

Thời điểm kiểm kê thực hiện thống nhất chung trong cả nước là ngày 01-01-2000 yêu cầu thời gian đảm bảo hoàn thành ở các cấp như sau:

- Cấp xã báo cáo lên huyện trước ngày 31-3-2000.

- Cấp huyện báo cáo lên tỉnh trước ngày 31-5-2000.

- Cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 15-7-2000 để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Địa chính.

5- Kinh phí thực hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sở Địa chính phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá tính toán kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất chung trong toàn tỉnh để cân đối dự toán ngân sách năm 2000, bố trí kinh phí cho các huyện, thị xã và hướng dẫn việc sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí này.

6- Sở Địa chính cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê đất năm 2000 của tỉnh chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tổng kiểm kê, đảm bảo chất lượng, tổng hợp kết quả báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Địa chính.

Các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính-Vật giá, Tổ chức Chính quyền, Thống kê và Chi cục Kiểm lâm là thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Địa chính tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất và xây dựng bản đồ hiện trạng đất năm 2000 theo chức năng của mình.

Việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 theo Luật đất đai đã quy định là việc rất quan trọng và cần thiết. Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ngành triển khai, thực hiện tốt công tác tổng kiểm kê đất năm 2000./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Địa chính
- Thường trực Tỉnh uỷ
- Chủ tịch và các PCT Uỷ ban nhân dân tỉnh
- UBND các huyện, thị xã
- Các Sở ngành: KH&ĐT TC-VG, NN&PTNT, TCCQ Kiểm lâm, Thống kê.
- Chánh, Phó VPUB
- Lưu VT+ CVĐC, NLN

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH
Vương Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/1999/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/1999/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/1999
Ngày hiệu lực22/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/1999/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/1999/CT-UB tổng kiểm kê đất năm 2000 tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/1999/CT-UB tổng kiểm kê đất năm 2000 tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/1999/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýVương Xuân Sơn
        Ngày ban hành22/10/1999
        Ngày hiệu lực22/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/1999/CT-UB tổng kiểm kê đất năm 2000 tỉnh Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/1999/CT-UB tổng kiểm kê đất năm 2000 tỉnh Hòa Bình

             • 22/10/1999

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/1999

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực