Chỉ thị 19/CT-UB

Chỉ thị 19/CT-UB năm 1994 về tăng cường quản lý ngoại tệ trong tình hình mới theo Quyết định 396/TTg trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UB

Bến Tre, ngày 20 tháng 10 năm 1994

 

CHỈ THỊ

“V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI TỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 396/TTG NGÀY 04/8/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”

Ngày 04/8/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 396/TTg “về việc bổ sung sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới” và Ngân hàng Nhà nước Trung ương ban hành Thông tư số 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994 hướng dẫn thi hành Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Nhà nước, Thường trực UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cùng các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn nhanh chóng có biện pháp tổ chức mạng lưới các bàn đổi tiền (hoặc ủy nhiệm cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện và được Ngân hàng tín nhiệm) ở các địa điểm thuận lợi để phục vụ những người có ngoại tệ đổi thành thành đồng Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện. Đồng thời căn cứ vào thông báo của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiến hành thu hồi giấy phép của các tổ chức, đơn vị không còn đủ điều kiện bán hàng thu ngoại tệ và làm dịch vụ ngoại tệ theo hướng dẫn.

Kể từ ngày 01/10/1994 trở đi, những tổ chức, đơn vị trong tỉnh có các cửa hàng bán hàng thu ngoại tệ và làm dịch vụ ngoại tệ theo giấy phép Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây đều phải chuyển sang thu bằng đồng Việt Nam và ngừng mọi hoạt động dịch vụ ngoại tệ.

2. Các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong hoạt động có thu, chi ngoại tệ phải chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 12/TT-NH7 ngày 05/09/1994 của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh về tình hình hoạt động có liên quan đến ngoại tệ của mình.

Các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có mở tài khoản tiền gởi ngoại tệ tại tỉnh tính toán chính xác nhu cầu thực tế thu chi ngoại tệ có biện pháp thống nhất tập trung nguồn thu ngoại tệ cân đối các nhu cầu nhập khẩu, thanh toán khác của tỉnh một cách chủ động để phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt và kiểm tra thực hiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế do mình quản lý thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý ngoại tệ.

3. Các ngành: Ngân hàng, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan trong tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép và những hành vi cố tình làm sai các nguyên tắc, chế độ về quản lý ngoại tệ của Nhà nước.

Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh cùng các đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên Nhà nước và nhân dân chủ trương của Nhà nước về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới.

Yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương của Nhà nước về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới cùng các nội dung trong Chỉ thị này. Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nghĩa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/1994
Ngày hiệu lực20/10/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Văn Nghĩa
        Ngày ban hành20/10/1994
        Ngày hiệu lực20/10/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UB 1994 quản lý ngoại tệ theo 396/TTg Bến Tre