Chỉ thị 20/CT-UB

Chỉ thị 20/CT-UB năm 1985 về việc thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CẢI TIẾN CẤP PHÁT VỐN CHO XÍ NGHIỆP

Để thí điểm cải tiến quản lý kinh tế, nhằm từng bước xóa bỏ chế độ bao cấp, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở chủ động sản xuất kinh doanh và tự chủ tài chánh – nhằm thúc đẩy các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu ích kinh tế, sử dụng vốn tiết kiệm và tăng nguồn tích lũy xã hội chủ nghĩa…

- Nhằm tạo tiền đề cho cơ quan Ngân hàng Nhà nước mở rộng công tác tín dụng phục vụ sản xuất và phân phối lưu thông, từng bước chuyển sang hạch toán kinh doanh tín dụng và ngân sách có điều kiện tập trung vốn để thực hiện 4 mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đề ra, trong phạm vi thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1.- Các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập thuộc các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, liên doanh và hợp doanh liên kết kinh tế (dưới đây gọi tắt là đơn vị cơ sở) thuộc quyền quản lý của quận Tân Bình và thuộc quyền quản lý của thành phố đóng trên địa bàn quận Tân Bình, được thí điểm cải tiến chế độ cấp phát vốn cho xí nghiệp như sau :

- Toàn bộ nhu cầu vốn lưu động (kể cả vốn trong định mức và ngoài định mức, kể cả phần vốn lưu động định mức thêm cho ngân sách cấp phát và vốn tín dụng) của các đơn vị cơ sở đều được vay vốn tín dụng ngắn hạn của cơ quan Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan Tài chánh không cấp phát thêm vốn lưu động định mức nữa. Số vốn lưu động định mức do ngân sách đã cấp trước đây thì đơn vị cơ sở vẫn hạch toán là vốn tự có như cũ và cơ quan ngân hàng sẽ trừ bớt số tự có này khi xét nhu cầu cho vay.

- Toàn bộ nhu cầu về vốn kiến thiết cơ bản trong kế hoạch và ngoài kế hoạch để đầu tư chiều sâu, để mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tăng thêm năng lực sản xuất kinh doanh, để hoàn thiện dây chuyền sản xuất hoặc mạng lưới phục vụ và thu mua… của đơn vị cơ sở đều được vay vốn tín dụng trung hạn hoặc dài hạn của cơ quan Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ không cấp phát khoản này nữa.

2.- Cơ quan Ngân hàng quận Tân Bình có trách nhiệm thực hiện việc cấp phát và cho vay vốn tín dụng đối với đơn vị cơ sở theo đúng quy định tại điều 1, theo tỉ lệ lãi suất hiện hành, đồng thời cải tiến thủ tục cấp phát cho vay vốn tín dụng được thuận tiện dễ dàng và nhanh chóng đối với đơn vị cơ sở.

3.- Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, Sở Tài chánh và cơ quan Ngân hàng thành phố có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và theo dõi việc thí điểm cải tiến này. Trong quá trình thực hiện thí điểm nếu có những trở ngại phải báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết.

4.- Chỉ thị này không áp dụng thi hành đối với các đơn vị cơ sở của Trung ương hoặc của các tỉnh, thành bạn hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình.

5.- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1985
Ngày hiệu lực02/04/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành02/04/1985
        Ngày hiệu lực02/04/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UB thí điểm cải tiến cấp phát vốn cho xí nghiệp