Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND 2007 về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006; thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Phối hợp với hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại triển khai và mở rộng việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng sau:

- Công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;

- Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng lao động thuộc lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (các lực lượng thuộc danh mục mật, tuyệt mật và tối mật theo quy định của danh mục bí mật quốc gia sẽ thực hiện trả lương theo hình thức thích hợp);

- Các đối tượng khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

b) Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu ở điểm a làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thị xã Cao Bằng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

c) Tiếp tục mở rộng thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu ở điểm a cho các đối tượng, các đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện làm việc tại địa bàn các thị trấn, huyện lỵ từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

d) Đối với cán bộ, công chức cấp xã, giáo viên, lực lượng vũ trang làm việc ở vùng sâu, vùng xa khuyến khích áp dụng trả lương qua tài khoản như đối với cấp tỉnh và huyện.

e) Chi trả các loại phí dịch vụ mở thẻ ATM, phí chuyển lương vào tài khoản của cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

Các ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản, hướng dẫn cách tiến hành mở, sử dụng tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách, thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Trung ương giao về việc trả lương qua tài khoản. Tiếp tục mở rộng cung cấp, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trả lương qua tài khoản để gắn kết chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện thanh toán có ứng dụng thành tựu phát triển công nghệ thông tin với các phương tiện thanh toán truyền thống, quy định rõ trách nhiệm của các bên cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, đầu tư phát triển công nghệ, kết cấu hạ tầng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thanh toán về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh là đơn vị đầu mối, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, 01 năm, tổ chức sơ kết vào cuối năm 2009 và tổng kết vào cuối năm 2010.

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể các huyện, thị xã và hệ thống Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ thanh toán, triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng nêu tại mục 1, bảo đảm thực hiện việc trả lương nhanh, an toàn và hiệu quả.

4. Sở Bưu chính - Viễn thông

Quản lý, giám sát và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm đảm bảo các đường truyền ổn định, thông suốt và có tính bảo mật cao để phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và việc trả lương qua tài khoản nói riêng.

5. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng

Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền phổ biến rộng rãi các kiến thức và lợi ích việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh theo dõi, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bế Quốc Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực05/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýBế Quốc Thịnh
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực05/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước Cao Bằng

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực