Chỉ thị 22/CT-UB

Chỉ thị 22/CT-UB năm 1977 về kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH NĂM 1977

Từ đầu năm , các ngành, các cấp trong Thành phố đã chấp hành Chỉ thị 316-TTg ngày 04-8-1976 của Phủ Thủ tướng về việc xây dựng ngân sách Nhà nước năm 1977 và Chỉ thị số 1426-CT-UB ngày 04-9-1976 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch năm 1977, nên Thành phố đã hoàn thành việc lập dự toán ngân sách năm 1977 và đã được Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thông qua trong tháng 2/1977.

Qua 5 tháng tích cực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế văn hóa và tài chánh của Thành, ngân sách Thành phố đã đạt đượt về thu là 47,7% dự toán năm và về chi là 31,3% dự toán năm. Đây là sự nỗ lực lớn của các ngành, các cấp trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước, trong đó một số ngành kinh tế quốc doanh đã đạt mức thu nộp khá như công nghiệp..., thu nộp thuế nông nghiệp nhanh gọn như các quận Nhà Bè, Tân Bình, Bình Chánh, Thủ Đức, quận 8..., thu nộp lệ phí đạt tỷ lệ cao so dự toán như quận 6, quận 11, huyện Bình Chánh..

Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu

Để đánh giá đúng đắn tình hình nói trên, Ủy ban nhân dân yêu cầu các đồng chí phụ trách các ngành, các quận, huyện đi đôi với việc kiểm điểm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, cần kiểm điểm kỹ việc thực hiện kế hoạch tài chánh 6 tháng đầu năm từ đó đặt phương hướng phấn đầu trong 6 tháng cuối năm một cách tích cực và vững chắc, dựa trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua với sự quyết tâm của toàn ngành, toàn quận, huyện, đồng thời có những căn cứ tính toán khoa học và hiện thực, và đề ra những biện pháp cụ thể có hiệu lực.

Trong quá trình xem xét, đánh giá và dự kiến nhiệm vụ cần trao đổi bàn bạc, phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Thành, Sở Tài chánh, Ngân hàng Thành phố, Ủy ban Vật giá..

Về thời các ngành, huyện, quận cần phấn đấu hoàn thành việc đánh giá 6 tháng và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 1977 trước ngày 5/6/1977 : gởi 1 bản cho Ủy ban nhân dân và 1 bản cho Sở Tài chánh, Sở Tái chánh tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân trước ngày 15/6/1977.

 

 

Nơi nhận :
-Các Sở, Ban, Ngành
-UBND các Quận, Huyện
-Các Phòng Tài chánh
-Sở Tài chánh
-Sở Thuế - Ngân hàng T phố
-Ủy ban Vật giá Thành
-Lưu
K. 80b  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/1977
Ngày hiệu lực18/05/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành18/05/1977
        Ngày hiệu lực18/05/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UB kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977