Chỉ thị 22/CT-UB-KT

Chỉ thị 22/CT-UB-KT năm 1995 về việc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI ĐIỂM 01/7/1995.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 155/TTg ngày 13 tháng 3 năm 1995 về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp. Đây là một cuộc tổng điều tra đầu tiên trên địa bàn thành phố sau 20 năm giải phóng với phạm vi rộng không những các ngành kinh tế mà cả hành chánh sự nghiệp, đoàn thể, cơ quan văn phòng đại diện nước ngoài, không những ở các đơn vị hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân mà ở cả các đơn vị phụ thuộc như các chi nhánh, phân xưởng, trạm trại… đang hoạt động ở các loại hình kinh tế. Để cuộc điều tra thực hiện tốt theo yêu cầu đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 2905/QĐ-UB-TH ngày 18/4/1995 “về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thời điểm 01/7/1995” và giao cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp, đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện tốt những điểm chủ yếu sau :

1- Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp cấp thành phố cùng với Giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ sở Trung ương trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp đến tận đơn vị cơ sở, chi nhánh trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo công tác đăng ký kê khai, tạo điều kiện để các cơ sở kê khai đúng và đảm bảo thời gian quy định.

2- Từng cấp tổ chức chỉ đạo việc đăng ký kê khai và sơ bộ tổng hợp báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo thành phố theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố quy định.

3- Các ngành nội vụ, hải quan, kinh tế Đảng thực hiện kê khai điều tra theo ngành dọc. Ban chỉ đạo thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, nghiệm thu kết quả điều tra để tổng hợp chung toàn thành phố.

4- Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện cơ quan nước ngoài, chi nhánh tỉnh bạn đóng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai đăng ký phiếu theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tổng điều tra thành phố.

5- Đây là cuộc điều tra với qui mô rộng, có những nội dung mới nên cần chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn dư luận để cuộc tổng điều tra trên đạt kết quả tốt. Các cơ quan đài, báo, văn hóa thông tin có kế hoạch thông tin trên các phương tiện đại chúng để góp phần hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng yêu cầu đề ra.

6- Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cần có kế hoạch triển khai thật chặt chẽ, khẩn trương, đảm bảo chất lượng cuộc điều tra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra để giải quyết kịp thời.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UB-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/1995
Ngày hiệu lực23/05/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UB-KT

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Châu
        Ngày ban hành23/05/1995
        Ngày hiệu lực23/05/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UB-KT tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995