Chỉ thị 24/CT-UB

Chỉ thị 24/CT-UB năm 1989 về việc đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích và trích nộp đúng quy định cho các công trình trọng điểm của thành phố năm 1989 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 24/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH VÀ TRÍCH NỘP ĐÚNG QUY ĐỊNH CHO CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ NĂM 1989.

Thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng Nhà nước và quyết định số 78/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc huy động và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động công ích, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 252/QĐ-UB ngày 17/5/1989 giao chỉ tiêu kế hoạch huy động và phân phối sử dụng quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 1989.

Sau 1 thời gian triển khai thực hiện, đến nay toàn thành phố mới huy động được 20% kế hoạch. Phần trích nộp cho các công trình của thành phố đạt tỷ lệ rất thấp. Những công trình trọng điểm có ý nghĩa chính trị cấp thiết như nghĩa trang liệt sĩ thành phố thiếu vốn nên không thực hiện đúng tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do :

- Ủy ban nhân dân các quận (huyện), phường (xã) chưa tích cực tổ chức triển khai công tác huy động nghĩa vụ lao động công ích. Đa số các quận, huyện khoán trắng cho Phòng Lao động- Thương binh và xã hội lo, không kịp thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp phường, xã thực hiện tốt công tác này.

- Ngân sách các cấp (quận, huyện, phường, xã) bị thiếu hụt không cân đối được nên sử dụng quỹ nghĩa vụ công ích huy động được cho các nhu cầu khác, không đầu tư hoặc trích nộp nghĩa vụ cho các công trình công ích theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt quyết định 78/QĐ-UB và quyết định 252/QĐ-UB Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện tích cực kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức thực hiện nghiêm việc huy động ngày công nghĩa vụ lao động công ích theo đúng kế hoạch đã ban hành. Có biện pháp chỉ đạo, xử lý chặt chẽ đối với các phường, xã không quan tâm thực hiện công tác này.

2/ Chấp hành nghiêm quy định việc sử dụng ngày công huy động được, không được dùng quỹ này chi cho các công việc khác.

- Phải sử dụng đúng quy định hướng dẫn số 238/LSTC-LĐ ngày 15/5/1989 của Liên Sở Tài chánh-Lao động-Thương binh và xã hội về phần quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích để lại cho quận, huyện, phường, xã.

- Phần quỹ trích nộp nghĩa vụ cho thành phố : Một số quận, huyện đề nghị xin giữ quỹ công lao động công ích phải nộp để sử dụng, Ủy ban nhân dân thành phố không chấp thuận đề nghị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện sử dụng có hiệu quả phần để lại cho quận, huyện mình đầu tư vào các công trình cấp thiết nhất. Việc trích nộp cho thành phố phải thực hiện theo đúng quyết định số 252/QĐ-UB ngày 17/5/1989 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3/ Để kịp thời triển khai các công trình trọng điểm của thành phố, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc trích nộp theo kế hoạch đã giao, cụ thể như sau :

- Trong quý 3/1989 : Nộp 60% kế hoạch.

- Hai tháng đầu quý 4/1989 : Nộp hết phần còn lại của kế hoạch.

4/ Để Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên đây vào ngày 25 hàng tháng cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Lao động-Thương binh và xã hội).

Để việc huy động và sử dụng có hiệu quả quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích của thành phố năm 1989 đúng kết hoạch và tiến độ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải quan tâm chỉ đạo triển khai và đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/1989
Ngày hiệu lực22/07/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Công Ái
        Ngày ban hành22/07/1989
        Ngày hiệu lực22/07/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UB đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích trích nộp đúng quy định công trình trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh năm 1989