Chỉ thị 24/CT.UB

Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 về tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm ở Lào Cai

Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT.UB

Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC: TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP TIẾN TỚI XÓA BỎ LỚP TẠM Ở LÀO CAI

Trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ngành và đóng góp của toàn xã hội, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh ta có những thay đổi đáng kể. Đó là cơ sở quan trọng làm tiền đề cho việc nâng cao từng bước chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cho đến nay thực trạng giáo dục đào tạo tỉnh ta còn nhiều mặt chưa đảm bảo được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của tình hình mới trong những năm đầu của thế kỷ XXI, trong đó việc khắc phục tình trạng các trường lớp tạm hiện nay đang vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 12 về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đề án Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở giai đoạn 2001-2005 và đến 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đảm bảo các trường đủ phòng học, nhà ở giáo viên. Khẩn trương khắc phục phòng học, nhà ở giáo viên tạm bợ, che chắn bằng tre, nứa hoặc phòng học 3 ca.

2. Sở Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch giành một phần kinh phí thích đáng cho việc xây dựng trường lớp, phòng ở cho giáo viên. Bố trí từ các nguồn vốn: chương trình 135, chương trình WB (chương trình xóa đói giảm nghèo), chương trình mục tiêu, vốn tập trung và các nguồn vốn khác.

3. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổ chức xây dựng triển khai kế hoạch xã hội hóa giáo dục, vân động dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường học. Những nơi khó khăn tỉnh đầu tư tấm lợp, xi măng, gạch để lợp mái, bó hè láng nền, nhân dân địa phương tổ chức đầu tư các hạng mục còn lại để làm lớp học, nhà ở cho giáo viên.

4. Các cơ quan Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các dân tộc Lào Cai chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, để mọi cấp, mọi ngành, mỗi người dân thấy được trách nhiệm của mình, tham gia có hiệu quả công tác xây dựng trường lớp cho con em mình học tập.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2001
Ngày hiệu lực13/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành13/11/2001
        Ngày hiệu lực13/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT.UB năm 2001 đầu tư xây dựng trường lớp tiến tới xóa bỏ lớp tạm Lào Cai