Chỉ thị 24/CT-UB

Chỉ thị 24/CT-UB năm 1977 về việc ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 – 6 NĂM 1977

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi trong tình hình cả nước đang khẩn trương thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, ra sức hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng và Kế hoạch Nhà nước 2 năm 1977 – 1978; nhân dân thành phố chúng ta đang phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I. Công tác thiếu niên và nhi đồng, công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em của Thành phố đã được triển khai và thu được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, so với yêu cầu chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được Đảng và Nhà nước đề ra thì, thành phố chúng ta, một thành phố đông dân mới vừa thoát khỏi sự nô dịch nhiều năm của chủ nghĩa thực dân mới, đang phải nỗ lực mạnh mẽ và lâu dài nhằm thực hiện thắng lọi đường lối, quan điểm và những nhiệm vụ công tác nặng nề và cấp bách trên lĩnh vực này.

Để tạo một sự chuyển biến quan trọng trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, bảo vệ bà mẹ và trẻ em trong Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị cho các cấp, các ngành cùng phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt những việc sau đây :

1- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi ; làm cho cán bộ và đông đảo quần chúng thấu suốt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố về công tác thiếu niên, nhi đồng. Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng và sáng kiến, góp sức cùng chánh quyền cách mạng trên các mặt công tác liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của thiếu niên nhi đồng. Tổ chức kết hợp tốt giữa nhà trường và gia đình để giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình và phong trào nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn hóa mới.Tăng cường công tác xuất bản và tổ chức sản xuất dụng cụ phát triển nhà trẻ, huy động nhân dân tham gia xây cất, dành những nơi tốt để phát triển trường, lớp mẫu giáo và trường cấp 1, tăng cường hoạt động của hội bảo trợ học đường, hội phụ huynh học sinh v.v...

Tùy tình hình từng địa phương, chọn một vài khâu yếu nhất trong công tác thiếu niên, nhi đồng để có kế hoạch khắc phục ; chánh quyền cùng với các đoàn thể đứng ra vận động nhân dân cùng làm một số việc cụ thể để phục vụ thiếu niên, nhi đồng, đồng thời tạo điều kiện cho thiếu nhi đẩy mạnh phong trào thực hiện “kế hoạch nhỏ” do Đoàn chủ trương.

2- Các địa phương, các ngành, trước hết là ngành thương nghiệp, giáo dục, thể dục thể thao, y tế, thương binh và xã hội, thông tin văn hóa, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, tài chánh... và các đoàn thể tổ chức kiểm điểm công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành mình và dưới ánh sáng của đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, từng ngành rút ra những ưu điểm, thiếu sót và những kinh nghiệm để có biện pháp cải tiến công tác phục vụ nhu cầu vui chơi, học tập, sinh hoạt tập thể, lao động và rèn luyện trong giới trẻ. Trước mắt, cần có kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia các hình thức sinh hoạt tập thể nhẹ nhàng, vui khoẻ, lành mạnh và có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm, rèn luyện tác phong, nếp sống mới trong các cháu. Cần thực hiện tốt các chính sách, chế độ đã được ban hành. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tùy theo khả năng hiện có, lưu ý dành ưu tiên cho các cháu trong việc phân phối hàng hóa, bánh kẹo, đồ chơi... và tổ chức liên hoan văn nghệ, tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho các cháu. Cần quan tâm đến các cháu thuộc gia đình liệt sĩ, thương binh, con cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước, thiếu nhi ở vùng kinh tế mới, các nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo, câu lạc bộ thiếu nhi, các đội Thiếu niên, Nhi đồng Hồ Chí Minh, các trại giáo dục thiếu nhi, nạn nhân của chiến tranh xâm lược và của chế độ cũ....

2- Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ tổ chức lễ 1-6 ở cấp Thành phố và ở cơ sở (phường, xã, xí nghiệp lớn) trên tinh thần phấn khởi cách mạng và tiết kiệm. Thể hiện sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, chính quyền ở cơ sở cần đứng ra làm nhiệm vụ Trưởng ban tổ chức. Các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp các ngành, đoàn thể, các cơ quan và trường học ở địa phương tham gia tổ chức ngày Tết Thiếu nhi do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn và ngành giáo dục làm nồng cốt. Đại diện các ngành khác như thông tin văn hóa, thương binh xã hội, y tế, thể dục thể thao, thương nghiệp cần tích cực tham gia để việc tổ chức ngày Tết Thiếu nhi năm nay được tiến hành thuận lợi.

Vì sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, bồi dưỡng thế hệ cách mạng trẻ tuổi, đồng thời cũng để động viên các bậc cha mẹ gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Tổ quốc và Thành phố xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, đảm bảo tương lai hạnh phúc cho con cháu chúng ta, các cấp, các ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác thiếu niên và nhi đồng của Thành phố. Trước mắt, cần tích cực gíp phần tổ chức tốt ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, kết hợp công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với các công tác khác, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân và trong giới trẻ cùng thi đua hành động các mạng sôi nổi và thiết thực nhằm hoàn thành các kế hoạch sản xuất và công tác của địa phương và đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố mong các cấp, các ngành nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện một cách sáng tạo cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, từng ngành và từng đơn vị.

 

 

Nơi gởi :
- Các ban, ngành, sở
-UBND quận, huyện
-Các đoàn thể, Mặt trận
-TTUB- VP.TU
-A. 2 Chánh
-A. Phạm Chánh Trực
-Tổng hợp - Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/1977
Ngày hiệu lực25/05/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành25/05/1977
        Ngày hiệu lực25/05/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UB ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 1977