Chỉ thị 24/CT-UBND

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UBND 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Để thu thập các thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2015 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 và Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của cuộc điều tra; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành đồng bộ, đạt chất lượng, đúng thời gian quy định;

- Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Cục Thống kê căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ tại địa phương cân đối, hỗ trợ kinh phí cho cuộc tra trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng phát triển chi nhánh tỉnh Quảng Nam phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Thống kê danh mục các dự án/công trình thực hiện đầu tư và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát và cung cấp thông tin theo phiếu điều tra.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện cuộc điều tra từ bước chuẩn bị, tuyên truyền và tổ chức điều tra trên địa bàn phụ trách theo đúng phương án, kế hoạch điều tra của Tổ thường trực chỉ đạo điều tra cấp tỉnh; tạo điều kiện cho công tác điều tra được tiến hành thuận lợi và chính xác; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện về Tổ Thường trực Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh (Cục Thống kê Quảng Nam) để tổng hợp báo cáo Trung ương theo đúng phương án quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các Phòng, Ban chức năng, các Ban quản lý công trình/dự án, các trang trại, làng nghề và hộ dân cư lập và báo cáo kết quả điều tra theo đúng quy định.

3. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp (Khu vực doanh nghiệp nhà nước, Khu vực tập thể, Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các bộ phận liên quan lập và báo cáo theo đúng nội dung phương án.

4. Cục Thống kê Quảng Nam - Cơ quan Thường trực Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra theo đúng phương án điều tra Trung ương.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện quy trình, phương án điều tra đảm bảo chu đáo, chặt chẽ ngay từ bước chuẩn bị, lập kế hoạch tập huấn, tiến hành điều tra và tổng hợp báo cáo; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc, sai sót phát sinh trong quá trình điều tra, đảm bảo kết quả số liệu điều tra chính xác, kịp thời và đầy đủ; thường xuyên tổng hợp tiến độ cuộc điều tra và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ thường trực điều tra Trung ương.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thống kê) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2014
Ngày hiệu lực28/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UBND 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UBND 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành28/11/2014
        Ngày hiệu lực28/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UBND 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UBND 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Quảng Nam

           • 28/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực