Chỉ thị 25/2006/CT-UBND

Chỉ thị 25/2006/CT-UBND thực hiện chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 23 tháng 10 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỐNG TIÊU CỰC VÀ KHẮC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Uỷ ban nhân dân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Tập trung quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, coi đây là công việc trọng tâm cả trước mắt và lâu dài. Từ đó, tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động ở tất cả các ngành, các cấp và toàn xã hội, phấn đấu nhằm làm chuyển biến tình hình giáo dục của Tỉnh theo hướng tích cực nhất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc lãnh chỉ đạo các đơn vị quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục – đào tạo tại địa phương nghiêm túc thực hiện chương trình, kế hoạch chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; hưởng ứng, tích cực ủng hộ, thực hiện đạt kết quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp, phổ cập một cách hình thức, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục phát sinh ở ngành và địa phương mình, trước nhất là trong năm học 2006-2007.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Quan hệ chặt chẽ, lãnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp quản lý giáo dục triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất chương trình hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo cho cuộc vận động thấm sâu đến tất cả các đơn vị nhà trường, cơ sở giáo dục trong Tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và từng đơn vị giáo dục và đào tạo; tổ chức cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử, kiên quyết đấu tranh loại bỏ các biểu hiện tiêu cực của bệnh thành tích trong dạy và học; gắn việc thực hiện chương trình chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với việc thực hiện tốt đổi mới giáo dục ở từng bậc học, cấp học; quyết tâm thực hiện dạy thật, học thật, thi thật để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Phối hợp Tỉnh Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh xây dựng chương trình phối hợp để việc chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động; bám sát thực tế để kịp thời nêu gương các đơn vị điển hình, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đi sâu nắm tình hình, phản ánh, tạo dư luận phê phán, lên án những biểu hiện tiêu cực trong kiểm tra, thi cử và hiện tượng chạy theo thành tích trong giáo dục.

4. Đề nghị các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện tốt nội dung về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng và năm báo cáo cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2006
Ngày hiệu lực02/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành23/10/2006
        Ngày hiệu lực02/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2006/CT-UBND chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục Đồng Tháp