Chỉ thị 25/CT-UB

Chỉ thị 25/CT-UB năm 1990 thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 1990

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Chỉ thị số 55/CT-TW ngày 22 tháng 9 năm 1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới”, Nghị định số 29/HĐBT ngày 29 tháng 01 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ dân quân tự vệ.

Chỉ thị 55/CT-TW và Nghị định 29/HĐBT đều khẳng định vị trí chiến lược quan trọng của dân quân tự vệ, là nội dung quan trọng trong kế hoạch xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, là cốt lõi của nhiệm vụ xây dựng nề quốc phòng toàn dân, việc xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình hiện nay trở nên hết sức quan trọng và cấp thiết.

Vì vậy, việc quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc sáng tạo Chỉ thị 55/CT-TW và điều lệ dân quân tự vệ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể.

Căn cứ vào tình hình cụ thể trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thành phố để thực hiện tốt Chỉ thị 55/CT-TW và Nghị định 29/HĐBT, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, quận huyện, thủ trưởng các sở ngành của thành phố, Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp tổ chức học tập, tuyên truyền Chỉ thị 55/CT-TW và điều lệ dân quân tự vệ để nâng cao ý thực trách nhiệm và kiến thức của mỗi người mỗi ngành đối với nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc, trên cơ sở đó phát động phong trào quần chúng tự giác tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.

2/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, quận huyện, Giám đốc các xí nghiệp, thủ trưởng các sở ban ngành tổ chức nghiên cứu điều lệ dân quân tự vệ, ra nghị quyết, phân công thực hiện và kiểm tra chặt chẽ, trong xây dựng lực lượng phải nắm vững yêu cầu về chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị.

Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương và cơ quan xí nghiệp đề ra việc tổ chức xây dựng lực lượng cho phù hợp, vừa bảo đảm chất lượng, vừa hoàn thành được nhiệm vụ góp phần chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có bộ binh và các binh chủng, qui mô tổ chức như điều lệ qui định.

3/ Căn cứ vào tình hình cụ thể ở từng cơ sở số cán bộ phường xã đội và dân quân tự vệ tập trung ở quận, huyện trước mắt thực hiện theo quyết định 16/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố, từng bước giảm dần đến khi thực hiện đúng theo điều lệ.

4/ Về chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ thực hiện theo Điều lệ dân quân tự vệ và Thông tư Liên Bộ Quốc phòng - Tài chánh số 598/TCQP ngày 16/5/1989, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các ngành, giám đốc các xí nghiệp cần quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an ở địa phương, khi huấn luyện quân sự chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khi bị thương, hy sinh, ốm đau trong khi làm nhiệm vụ được hưởng các chế độ ưu đãi theo qui định của Nhà nước.

5/ Tổ chức và phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương thực hiện theo Thông tư Liên Bộ Quốc phòng - Nội vụ số 785/QP-NV ngày 30/6/1989, không tổ chức lẫn lộn giữa dân quân tự vệ và dân phòng, giữa tự vệ với bảo vệ, nhưng phải tổ chức phối hợp hoạt động chặt chẽ, phân công , phân nhiệm cụ thể.

6/ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và cơ quan quân sự quận huyện phường xã giúp Ủy ban nhân dân địa phương đôn đốc, kiểm tra thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ và chỉ thị này, tổng kết các mặt công tác quân sự, đề nghị chính quyền địa phương kịp thời khen thưởng biểu dương những ngành, những đơn vị cơ sở đã thực hiện tốt bản Điều lệ đưa việc thực hiện điều lệ vào nề nếp.

7/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Giám đốc các nhà máy xí nghiệp tổ chức thực hiện chỉ thị này và Điều lệ dân quân tự vệ, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/1990
Ngày hiệu lực16/05/1990
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Vĩnh Nghiệp
        Ngày ban hành16/05/1990
        Ngày hiệu lực16/05/1990
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UB tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ