Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC

Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC về tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 26/1999/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG PHÚC TRA QUÂN NHÂN DỰ BỊ TOÀN THÀNH PHỐ NĂM 1999

Hơn 17 năm qua công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên đã được các Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; cùng với sự tham gia tích cực của các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể đã đạt được một phần kết quả, nhưng việc đăng ký, quản lý các đối tượng theo quy định chỉ mới đạt được khoảng 70% so với yêu cầu; riêng số quân nhân dự bị hạng 2 chưa được đăng ký.

Để đảm bảo nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị của toàn thành phố phục vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng dự bị động viên vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, phục vụ cho công tác nghiên cứu, sử dụng và xác định các kế hoạch trong bổ nhiệm chức vụ chỉ huy cho quân nhân dự bị được xếp vào các đội hình đơn vị dự bị, tạo nguồn của quân đội và phục vụ cho công tác tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên vào năm 2000; thực hiện Chỉ thị số 908/1999/CT-BQP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 408/CT-TL ngày 26/7/1999 của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổng phúc tra quân nhân dự bị năm 1999;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị năm 1999 gồm các đối tượng sau đây:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1, hạng 2.

- Nữ có chuyên môn kỹ thuật mà quân đội có nhu cầu theo quy định.

Cần tập trung chủ yếu vào các đối tượng sau:

- Quân nhân dự bị hạng 1: nhóm A và nhóm B có chuyên môn kỹ thuật và chuyên nghiệp quân sự quý hiếm.

- Quân nhân dự bị hạng 2, nhóm A.

2. Thời gian thực hiện.

- Thời gian bắt đầu tiến hành tổng phúc tra: ngày 01/10/1999.

- Thời gian hoàn thành tổng phúc tra cấp thành phố: ngày 20/12/1999.

- Thời gian hoàn thành phúc tra cấp quận, huyện, sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội thuộc thành phố: ngày 15/11/1999.

- Thời gian hoàn thành phúc tra cấp phường, xã và tương đương: ngày 30/10/1999.

3. Yêu cầu đặt ra cho các sở ngành, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị cơ sở

- Tổ chức các bước chuẩn bị hướng dẫn và thực hành tổng phúc tra chặt chẽ; thực hiện đăng ký đầy đủ số lượng các đối tượng, bảo đảm đúng chất lượng theo quy định.

- Thông qua công tác tổng phúc tra để kịp thời phát hiện những ưu, khuyết điểm trong khâu đăng ký, quản lý quân nhân dự bị tại các cơ sở; đồng thời đề ra biện pháp đưa công tác động viên vào nề nếp, hiệu quả, thiết thực đáp ứng yêu cầu đặt ra.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội... trực tiếp chỉ đạo công tác tổng phúc tra quân nhân dự bị tại đơn vị thuộc quyền.

- Bộ chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả tổng phúc tra quân nhân dự bị để báo cáo theo quy định.

- Sở Tài chánh - Vật giá thành phố bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác triển khai, tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố (theo nội dung Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996, Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ).

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Lãnh đạo các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU - Bộ Tư lệnh QK7
- TT/UB: CT, PCT
- Lãnh đạo các sở ngành
- Chủ tịch UBND các quận, huyện
- UBMTTQ/TP, các đoàn thể
- VPTU, Ban ANNCTU
- VPUB: CVP, PVP/NC, KT
- Tổ NC, TH ,

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/1999/CT-UB-NC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/1999/CT-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/1999
Ngày hiệu lực25/08/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/1999/CT-UB-NC

Lược đồ Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/1999/CT-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành25/08/1999
        Ngày hiệu lực25/08/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/1999/CT-UB-NC tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999