Chỉ thị 26/2001/CT-UB

Chỉ thị 26/2001/CT-UB về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát lòng sông do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang đã được thay thế bởi Chỉ thị 12/2005/CT-UB quản lý khai thác cát lòng sông An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2005.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2001/CT-UB

Long Xuyên, ngày 27 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT LÒNG SÔNG.

Sau thời gian thực hiện Luật Khoáng sản, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản và Chỉ thị số 28/1998/CT-UB ngày 01/8/1998 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, nhìn chung các hoạt động khoáng sản trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Kết hợp với bảo vệ môi trường, môi sinh; việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản đã đạt hiệu quả, đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng, góp phần phát triển đô thị và hình thành các cụm, tuyến dân cư nông thôn...

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như : Các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp phép đã hoạt động không đúng quy định, vẫn còn hiện tượng tranh mua, tranh bán. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép bằng phương tiện ghe hút cát, gây tác động xấu đến môi trường, tạo ra sạt lở bờ sông và mất an toàn giao thông đường thuỷ. Nhà nước thất thu thuế. Hoạt động này đang có chiều hướng gia tăng: Phát triển cả về đầu tư mới cho các phương tiện với quy mô công suất khai thác lớn và cả về diện rộng khu vực hoạt động khai thác, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc buông lỏng trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản của các địa phương; Công tác kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, việc phân công, phân cấp Quản lý Nhà nước chưa rành mạch, đặc biệt là thiếu sự phối hợp chặt chẻ giữa Các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động này; Công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức, việc giáo dục pháp luật chưa sâu rộng trong nhân dân.

Trước tình hình này, để từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả Quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát lòng sông, Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị :

1. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành hoạt động khai thác cát lòng sông khi được Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác và phải tuân thủ các quy định Pháp luật về Khoáng sản.

2. Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác cát lòng sông thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Sớm lập phương án phân định các khu vực khai thác cát lòng sông Tiền, sông Hậu thuộc địa phận tỉnh, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức công bố, phổ biến rộng rải đến Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn biết, để cùng tham gia quản lý.

3. Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát lòng sông, xử lý các Chủ phương tiện và phương tiện khai thác trái phép theo quy định hiện hành. Thống kê các khu vực thường xảy ra các hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép, để đề ra các biện pháp xử lý có hiệu quả và kiên quyết, nhằm chấm dứt các hoạt động khai thác cát trái phép này.

4. Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương, kết hợp với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và công dân. Tuyên truyền, giáo dục, giám sát việc thi hành pháp luật về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về khoáng sản phát sinh tại địa phương. Niêm yết công khai Chỉ thị này tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

5. Khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình có khai thác cát sông để san lắp mặt bằng, các Chủ đầu tư khi lập dự án phải thỏa thuận với Sở Công nghiệp về vị trí khu vực khai thác, khối lượng cát cần khai thác, các thông tin có liên quan đến thủ tục xin phép khai thác...và giao thầu cho các Nhà thầu có tư cách hoạt động khai thác khoáng sản.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định cụ thể của pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

7. Giao Sở Công nghiệp, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông đường thuỷ theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải thường xuyên kiểm tra các hoạt động khai thác cát lòng sông và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh gồm các Sở : Công nghiệp; Khoa học, Công nghệ & Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Giao thông; Cảnh sát Giao thông đường thuỷ; Thuế vụ để kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Giao Sở Công nghiệp theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU (để báo cáo).
- TT.HĐND tỉnh (để báo cáo).
- Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh.
- UBND huyện, thị xã, TP.
- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2001
Ngày hiệu lực27/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Kim Yên
        Ngày ban hành27/11/2001
        Ngày hiệu lực27/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/2001/CT-UB quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông An Giang