Chỉ thị 26/2001/CT-UB

Chỉ thị 26/2001/CT-UB về rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2001/CT-UB

Đồng Hới, ngày 25 tháng 7 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V RÀ SOÁT, KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực, việc giao đất, cho thuê đất cơ bản đã theo đúng quy định của Luật Đất đai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên ở một số địa phương, tình trạng giao, bán đất, cho thuê đất trái pháp luật dưới nhiều hình thức, tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà cửa, công trình trái phép vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là ở các khu vực đã được quy hoạch phát triển đô thị, khu du lịch, thương mại, ven các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông, ven thị trấn, thị xã … Gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, ảnh hưởng lớn đến công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ lưới điện, làm phát sinh những tiêu cực, gây bất bình trong nhân dân…

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 554/CĐ-CP-NN ngày 20/6/2001, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở Địa chính, Chánh thanh tra tỉnh, thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tổ chức tốt đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh nhất là việc giao, bán đất, cho thuê đất trái phép dưới mọi hình thức. Địa phương nào qua kiểm tra phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm đối với những người liên quan trực tiếp, nhất là người chịu trách nhiệm chính, người cố tình vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Kiên quyết thu hồi đất, giải tỏa những công trình xây dựng trái phép vi phạm hành lang bảo vệ các công trình đường bộ, đường sắt, tuyến điện, các công trình di tích lịch sử, văn hoá ...

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát ở các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn mình quản lý, đặc biệt là các khu vực thị xã, thị trấn, thị tứ, ven các trục giao thông chính, đầu mối giao thông, khu vực ven thị xã, thị trấn, khu vực có điều kiện kinh doanh, buôn bán… và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Địa chính); phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của Luật Đất đai cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

3. Sở Địa chính phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất cho các huyện, thị xã; thành lập các tổ, đoàn kiểm tra tại các vùng trọng điểm, các khu vực có nhiều dấu hiệu vi phạm và chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình vi phạm trên toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc sở Địa chính, Chánh thanh tra tỉnh và thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục Địa chính;
- Sở Địa chính, Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Lưu VT, CVĐC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2001
Ngày hiệu lực25/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýMai Xuân Thu
        Ngày ban hành25/07/2001
        Ngày hiệu lực25/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/2001/CT-UB rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Quảng Bình