Chỉ thị 27/2010/CT-UBND

Chỉ thị 27/2010/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2010/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG NĂM 2011

Năm 2010, Công tác quân sự - quốc phòng của tỉnh có nhiều tiến bộ. Nền quốc phòng toàn dân ngày càng tăng cường và vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tiềm lực, thực lực của nền kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh.

Kết quả đạt được trên các mặt công tác như, tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ với phương châm “Công bằng, công khai, dân chủ, đúng pháp luật”. Trong công tác giáo dục quốc phòng, đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới và có nhiều tiến bộ, nâng cao tinh thần, ý chí quốc phòng cho toàn dân. Hoàn thành tốt chỉ tiêu động viên quân dự bị, các đơn vị dự bị động viên được xây dựng theo phương thức mới làm điểm cho toàn quốc, toàn quân với các hình thức quản lý quân dự bị chặt chẽ từ thôn, xóm, xã, phường, thị trấn đến huyện, tỉnh thông qua các cấp chính quyền và quản lý bằng phần mềm chuyên dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng có tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự trên 80%, thực hiện (quân đâu cán đó), lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng chiến đấu. Công tác nắm và quản lý tình hình diễn ra trên địa bàn, xử lý các vụ việc xảy ra được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định. Trong năm, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc, diễn tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng huyện Tam Đảo; diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng Luật Dân quân tự vệ; lực lượng dân quân tự vệ hoạt động hiệu quả, là lực lượng tại chỗ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, phòng chống thảm họa thiên tai, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chi trả trợ cấp theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ cho 15.060 đối tượng, lập hồ sơ cho trên 40.000 bộ đội đã tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế chưa được hưởng chế độ theo quy định của Chính phủ…

Tuy nhiên, thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trong năm 2010 còn một số mặt hạn chế đó là: Một số huyện, thành, thị khám sức khỏe tuyển quân chất lượng thấp, do đó còn có thanh niên chưa đủ sức khỏe vào Quân đội phải đổi bù sau giao quân. Một số xã, phường chưa duy trì thường xuyên tổ dân quân thường trực tuần tra canh gác. Nắm và quản lý lực lượng dự bị động viên có địa phương chưa chặt chẽ. Chất lượng phương tiện kỹ thuật lực lượng vũ trang còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do nhận thức về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của một số cán bộ, đảng viên chư­­a đ­ầy đủ. Công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên.

Để thực hiện Thông tri số 04- TT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011. Tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt đ­­ược trong năm 2010, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực, thực lực quốc phòng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

2. Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-BCT ngày 22/9/2009 của Bộ chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nhằm đối phó kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Năm 2011 UBND tỉnh thông qua kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011-2015, xây dựng xong Sở chỉ huy cơ bản thời chiến (AV-05), thao trường tổng hợp (Bản Long). Triển khai xây dựng đài quan sát, Trạm thông báo cảnh báo chiến sự, thiên tai Tam Đảo núi, xây dựng trạm sửa chữa chiến dịch. Thị xã Phúc Yên xây dựng xong trận địa pháo phòng không 37mm, các huyện, thành, thị mỗi đơn vị xây dựng một trận địa súng máy phòng không 12,7mm. Sửa chữa nâng cấp hầm dưới chân núi Tam Đảo do Trung Quốc đào đã sạt lở thành nơi cất dấu vũ khí đạn trong thời chiến. Tiếp tục thực hiện phương án xây dựng trận địa phòng ngự trên núi Thằn Lằn bằng nguồn ngân sách xã hội hóa, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

3. Lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Tường, Sở Công thương, Ban Dân vận Tỉnh ủy vào tháng 11. Diễn tập động viên 1 Trung đoàn thuộc Sư đoàn 304 theo Chỉ thị 06/CT-BQP ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phục vụ cho toàn quân, toàn quốc về tham quan, rút kinh nghiệm. Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống lụt bão huyện Sông Lô. Diễn tập, luyện tập tác chiến trị an các xã, phường, thị trấn, có kế hoạch phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, ngăn ngừa có hiệu quả thảm họa thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch A, A2, A3, A4 kế hoạch phòng chống các hoạt động khủng bố phù hợp thực tiễn đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, tuyển gọi thanh niên nhập ngũ giao đủ 2.100 quân không để xảy ra trường hợp thiếu quân, phải đổi bù, bỏ, đào ngũ sau giao quân, thực hiện phương châm tuyển gọi “Công bằng, công khai, dân chủ, đúng pháp luật”. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh quân sự, động viên quân dự bị đi huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt tỷ lệ 99% quân số. Chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75% đơn vị đạt khá giỏi. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng theo phương thức mới “Tròn khâu” với mô hình quản lý chặt chẽ, khoa học. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm điểm về công tác động viên quân dự bị với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn. Lực lượng dự bị động viên được quản lý từ thôn, xã qua hệ thống phần mềm chuyên dụng, các đơn vị dự bị động viên được xếp gọn địa bàn (thực hiện quân đâu cán đó), tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt từ 80% trở nên.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Trong năm tỉnh tổ chức 01 lớp giáo dục quốc phòng- an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2; 01 lớp cho cán bộ đối tượng 3; 01 lớp chức sắc, chức việc tôn giáo. Mỗi huyện, thành, thị tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 3 là cán bộ cơ sở, 01 lớp đối tượng 4 cán bộ đoàn thể; 01 lớp cho thôn đội trưởng. Cơ bản hoàn thành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 5. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng - an ninh cho lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và toàn dân. Cử đủ cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Bộ quốc phòng và Quân khu 2 tổ chức. Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ quân sự xã, phường có trình độ Trung cấp tại Trường quân sự địa phương tỉnh. Chiêu sinh đủ chỉ tiêu cán bộ quân sự cở sở đi đào tạo Cao đẳng và Đại học tại Trường Quân khu và Trường Sỹ quan lục quân.

6. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức “ Là đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” có tác phong nếp sống chính quy, chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh kỷ luật quân đội. Các Đảng bộ quân sự là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đơn vị bộ đội địa phương là đơn vị vững mạnh. Lực lượng vũ trang được huấn luyện đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch; trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên môn được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của Bộ đội.

7. Xây dựng tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ đúng Luật Dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng, đặc biệt là chất lượng về chính trị với tỉ lệ Đảng viên 27,5%, Đoàn viên 63,5%, quân nhân phục viên xuất ngũ khoảng 13%, tỷ lệ nữ 20%. Mỗi xã, phường có một tổ Dân quân thường trực phối hợp với Công an tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự, xử lý các vụ việc xảy ra, quân số từ 3-5 đồng chí. Các Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tổ chức giao ban vào chiều thứ 5 hàng tuần theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Dân quân tự vệ thực sự là lực lượng tại chỗ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, trong phòng chống thiên tai, thảm họa (phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng), giữ vững môi trường ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiện chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo kết luận 41 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương.

8. Tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh ý chí kiên định vững vàng cho lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang luôn trung thành với Đảng với dân, có ý chí quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác Thương binh, Liệt sỹ, công tác chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện khảo sát đăng ký lập hồ sơ cho 43.692 bộ đội tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế đã phục viên xuất ngũ về địa phương chưa được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước.

Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng nông thôn mới.

9. Đẩy mạnh công tác hậu cần quân sự làm theo lời Bác, duy trì đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm tài chính cho lực lượng vũ trang các cấp. Xây dựng doanh trại các Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành, thị; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh “xanh, sạch, đẹp” đáp ứng yêu cầu xây dựng chính qui, tăng biên chế. Triển khai dự án xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Xây dựng Trường trung cấp quân sự địa phương, Trung tâm huấn luyện quân dự bị, phục vụ yêu cầu làm điểm, tham quan của Quân khu và toàn quân. Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, nâng cao chất lượng khả năng vận tải quân sự, nghiên cứu bổ sung công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang.

10. Tăng cường công tác thanh tra quốc phòng về triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên. Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tổ chức kiểm tra các huyện, thành, thị thực hiện công tác giáo dục quốc phòng- an ninh cho các đối tượng, công tác hoạt động Dân quân tự vệ. Tổ chức thực hiện hội thao quốc phòng.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành, thị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự để tổng hợp chung). Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực09/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành30/12/2010
        Ngày hiệu lực09/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2011 Vĩnh Phúc