Chỉ thị 27/CT-UB

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1977 thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB về tự do thân thể và tài sản của nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT THÔNG CÁO SỐ 04/TC-UB NGÀY 09-5-1977 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thời gian qua, nhiều quy định của Chánh phủ, của Ủy ban Nhân dân Thành phố trong các lãnh vực quản lý Nhà nước (trật tự an ninh, kinh tế tài chánh, đời sống v.v...) không được chấp hành nghiêm chỉnh. Nhiều trường hợp đã xâm phạm đến lợi ích và tài sản của nhân dân. Một số trường hợp đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền làm chủ tập thể của quần chúng.

Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là việc giới thiệu phổ biến, tuyên truyền luật pháp chưa sâu rộng trong quần chúng, chưa thông suốt trong cán bộ nhân viên ; việc kiểm tra chấp hành luật pháp chưa có nề nếp.

Nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, đảm bảo cho luật pháp của Nhà nước cũng như mọi pháp quy chánh quyền địa phương được chấp hành nghiêm chỉnh và tự giác, ngăn chặn mọi hành động sai trái tùy tiện của các cơ quan Nhà nước và cán bộ nhân viên, Ủy ban Nhân dân Thành phố trong thông cáo số 04/TC-UB ngày 09-5-1977 đã nhắc lại những quy định liên quan đến vấn đề tự do thân thể và bảo vệ tài sản của nhân dân. Để việc thực hiện thông cáo 04/TC-UB đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân Thành phố xin nhắc :

- Các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các cấp có kế hoạch tổ chức phổ biến rộng rãi thông cáo số 04/TC-UB ngày 09-5-1977 trong cán bộ nhân viên và trong nhân dân. Đối với các cơ quan đơn vị liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tự do thân thể và tài sản của nhân dân như : Công an, quân đội, Thuế vụ, Nhà đất v.v... cần có liên hệ kiểm điểm có nội quy cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng tùy tiện trong việc khám xét, bắt bớ, kiểm kê, v.v..., thường xuyên kiểm tra và xử lý thích đáng những hành động sai trái của cán bộ nhân viên.

- Các cơ quan thông tin báo chí cần thường xuyên có kế hoạch đưa tin, phổ biến tuyên truyền về pháp luật, hướng dẫn nhân dân thi hành đúng pháp luật và nêu cao vai trò làm chủ tập thể, kiểm tra việc thi hành pháp luật.

- Ban Pháp chế Thành phố biên soạn và ấn hành các tài liệu cần thiết giới thiệu giải thích các vấn đề về pháp luật, pháp quy, thường xuyên theo dõi và báo cáo tình hình cho Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Phủ Thủ tướng;
- TVTU;
- Các Ban ngành;
- UBND các quận huyện;
- Lưu.
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/1977
Ngày hiệu lực02/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành02/06/1977
        Ngày hiệu lực02/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UB tổ chức thực hiện tốt Thông cáo 04/TC-UB lãnh vực quản lý Nhà nước