Chỉ thị 29/CT-UB

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1977 về việc kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ VẬT TƯ HÀNG HÓA 0 GIỜ NGÀY 1-7-1977

Theo chế độ Nhà nước đã ban hành, hàng năm tất cả các ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở đều tiến hành kiểm kê tài sản vào đầu năm (1/1) và kiểm kê vật tư hàng hóa tồn kho vào giữa năm (1/7). Đầu năm nay Thành phố chúng ta cũng đã tiến hành tổng kiểm kê tài sản (ngày 1-1-1977) thu được kết quả tốt ; nay cần tiến hành kiểm kê vật tư, hàng hóa tồn kho 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 1977 nhằm giúp cho Chính phủ và các cấp, các ngành nắm được lực lượng tồn kho phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho kế hoạch năm sau.

Trách nhiệm của các ngành các cấp, từ các Sở, các Quận đến các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc Thành phố quản lý đều phải tiến hành kiểm kê và báo cáo đầy đủ toàn bộ vật tư hàng hóa thuộc đơn vị mình còn tồn kho đến thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm1977, theo đúng tinh thần hướng dẫn tại các văn bản số 452-TCTK-VT ngày 20-5-1977 và số 436-TCTK-TN ngày 16-5-1977 của Tổng cục Thống kê.

Yêu cầu của đợt kiểm kê lần này là tất cả các đơn vị tiến hành kiểm kê thật nhanh gọn, báo cáo thật đầy đủ, chính xác số lượng và giá trị các loại vật tư hàng hóa tồn kho (bao gồm hàng tồn kho tại cửa hàng, cơ sở sản xuất, kho hàng, hàng gởi, hàng gia công, hàng đang trên đường) đúng thời điểm quy định (0 giờ ngày 01-7).

Về phương pháp tiến hành, cần kết hợp giữa sổ sách và kiểm kê thực tế, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Các Sở các ngành của Thành phố quản lý các đơn vị kinh doanh sản xuất có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở tiến hành tốt công tác kiểm kê và gởi báo cáo đầy đủ, đúng hạn cho Chi cục Thống kê.

Ủy ban nhân dân các Quận có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh do Quận quản lý và hướng dẫn kiểm tra các hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiêu thụ ở Phường xã kiểm kê hàng tồn kho và tổng hợp kết quả kiểm kê của từng ngành báo cáo về Chi cục Thống kê Thành phố và Sở quản lý theo ngành dọc.

Chi cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn kế hoạch kiểm kê và chế độ báo cáo đồng thời phối hợp với các Sở các Quận trong việc kiểm tra đôn đốc các đơn vị cơ sở thu thập báo các tổng hợp và phân tích kết quả kiểm kê báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Trung ương.

Chỉ thị nầy được phổ biến tới đơn vị cơ sở, Giám đốc các Sở, Ủy ban nhân dân các Quận, Thủ trưởng các đơn vị kinh tế cơ sở có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nầy.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU;
- TTUB;
- Các Ban, Ngành, Sở;
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện
(để thi hành);
- Tổng hợp Ủy ban;
- Lưu.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/1977
Ngày hiệu lực11/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành11/06/1977
        Ngày hiệu lực11/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/CT-UB kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 1-7-1977 thành phố Hồ Chí Minh