Chỉ thị 29/CT-UB

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 về tăng cường công tác tổ chức thực hiện phát triển đường dây hạ thế trong chương trình điện khí hoá các xã do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UB

Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 1998

 

CHỈ THỊ

“V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOÁ CÁC XÔ

Theo báo cáo của Sở Công nghiệp, Điện lực Bến Tre và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay tiến độ triển khai và hoàn thành phần lưới trung thế và trạm do ngành điện đầu tư với khối lượng lớn và triển khai nhanh tạo được sự phấn khởi trong nhân dân các địa phương. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình hạ thế được đầu tư bằng nguồn vốn tỉnh và nhân dân đóng góp đến nay một số đang triển khai nhưng chậm, không đồng bộ, một số khác chưa triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó đặc biệt là vốn. Vấn đề này làm ảnh hưởng rất lớn đến chương trình chung các xã còn lại. Để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình ĐKH các xã, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành và các huyện thị nghiêm túc thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

Đối với các công trình hạ thế thuộc chương trình Điện khí hoá các xã đã được triển khai thực hiện phần trung thế và trạm, cần tập trung tạo mọi điều kiện, nguồn vốn để hoàn tất công trình trong năm 1998, chậm nhất vào quí I năm 1999, nhằm tạo cơ sở thực hiện tốt các công trình khác của kế hoạch năm 1999 và những năm tiếp theo.

Sở Công nghiệp với cương vị là chủ đầu tư các dự án, cần phối hợp với các ngành và các địa phương chủ động triển khai thực hiện và quản lý các công trình theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao: Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thủ tục vay vốn hỗ trợ cho công trình theo mức thông báo của UBND tỉnh (hỗ trợ từ 30% đến 50%) bằng nguồn vốn phụ thu, phối hợp với Điện lực Bến Tre để sớm đưa điện đến hộ tiêu dùng.

Uỷ ban nhân dân huyện và thị xã có trách nhiệm giúp chủ đầu tư giải toả mặt bằng nơi có đường hạ thế đi qua, tiếp tục tổ chức và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý điện hoặc Phòng Tài chánh Kế hoạch, Phòng Công thương phối hợp cùng các xã có thực hiện dự án trực tiếp ký hợp đồng với Điện lực Bến Tre và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ sau đây :

-Tổ chức huy động vận động nhân dân vay phần còn lại (50% - 70% ) của công trình đường dây hạ thế trục, chuyển tiền vào tài khoản của Ban quản lý dự án điện nông thôn tỉnh để thanh toán cho đơn vị thi công.

-Trực tiếp ký hợp đồng với Điện lực Bến Tre khảo sát và thi công đường dây vào nhà cho các hộ sử dụng điện, cung cấp sơ đồ bố trí các hộ dân, tổ chức cho nhân dân đăng ký mắc điện vào nhà, vận động nhân dân nộp tiền (theo chiết tính của Điện lực) hoặc lập thủ tục cho nhân dân vay Ngân hàng để có tiền thanh toán với Điện lực khi mắc điện sử dụng.

4) Điện lực Bến Tre cần xúc tiến ngay việc khảo sát, chiết tính mắc điện kế khi công trình hạ thế khởi công nhằm sớm hoàn tất công trình đưa vào sử dụng.

5) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Ban quản lý dự án, với Điện lực Bến Tre và cấp chính quyền huyện, xã có công trình hạ thế điện để triển khai các thủ tục cho vay khi công trình được khởi công. Cần sớm hoàn tất hồ sơ và giải ngân theo tình hình thực tế và tiến độ công trình được phân kỳ. Cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất: Sau khi công trình hạ thế trục chính được nghiệm thu khối lượng đợt I, căn cứ vào biên bản nghiệm thu giữa A và B, phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành của Cục đầu tư phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành giải ngân. Tổng số tiền giải ngân lần này bằng số tiền UBND tỉnh thông báo hỗ trợ 30% đến 50% cho công trình. Khoản tiền này do Ban quản lý dự án điện nông thôn Sở Công nghiệp làm thủ tục vay.

- Lần thứ hai: sau khi công trình hạ thế trục chính được tổng nghiệm thu, căn cứ vào tổng quyết toán công trình được duyệt. Tổng số tiền giải ngân lần này bằng tổng quyết toán công trình trừ đi số tiền được giải ngân lần thứ nhất và tiền mặt các hộ dân không vay đóng trực tiếp (nếu có). Nguồn tiền nầy do các hộ dân vay và đóng góp theo nghĩa vụ.

- Các lần còn lại: Đây là các lần giải ngân cho việc thực hiện kéo đường dây vào nhà cho các hộ sử dụng điện (công việc này do Điện lực Bến Tre thi công), được thực hiện theo các công đoạn như: hoàn tất việc kéo đường dây vào nhà cho toàn bộ các hộ sử dụng điện cho 1 trạm trạm hạ thế hoặc hoàn tất khoảng 50 hộ sử dụng điện thì sẽ giải ngân một lần. Công việc được thực hiện tiếp theo đến khi hoàn tất công trình. Khoản tiền này do các hộ dân vay trên cơ sở hợp đồng với Điện lực.

Cả 2 lần (lần thứ 2 và lần còn lại) ở xã cần phải có một tổ chức chuyên đứng ra vận động nhân dân đóng góp và giúp thủ tục để dân vay tiền Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc huy động, vay nêu trên cần được tiến hành khẩn trương nhưng chu đáo không để chậm tiến độ thi công cũng như để nợ nần dây dưa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện các công việc nêu trên, sớm đưa các công trình vào sử dụng trong trời gian ngắn nhất, thiết thực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của nhân dân các địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc đề nghị trực tiếp báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và tiếp tục chỉ đạo thực hiện./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu29/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/1998
Ngày hiệu lực25/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu29/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành25/12/1998
        Ngày hiệu lực25/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 29/CT-UB năm 1998 phát triển đường dây hạ thế chương trình điện khí hoá các xã Bến Tre