Chỉ thị 30/CT-UB

Chỉ thị 30/CT-UB năm 1978 về việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và văn phòng phẩm đối với khu vực sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 1978

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, NHU YẾU PHẨM VÀ VĂN PHÒNG PHẨM ĐỐI VỚI KHU VỰC SẢN XUẤT TIỂU CÔNG NGHIỆP – THỦ CÔNG NGHIỆP

Trong phiên họp của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ngày 26-5-1978, có các cơ quan hữu quan tham dự, sau khi nghe Sở Công nghiệp trình bày về một số chính sách đối với khu vực sản xuất tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, qua trao đổi bàn bạc tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhất trí giải quyết như sau:

1. Về lương thực

Nhà nước còn đang khó khăn về lương thực, nhưng để giải quyết thỏa đáng cho những người lao động trong khu vực sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, bước đầu Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương:

Đối với các hợp tác xã sản xuất và tổ sản xuất chuyên nghiệp có đăng ký hành nghề và hoạt động hợp pháp, sản xuất hàng theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, hoặc gia công cho các cơ quan Nhà nước, hoặc sản phẩm làm ra bán hết cho Nhà nước, thì không phân biệt, cơ sở đó sản xuất hàng nội địa hay xuất khẩu, đều được Nhà nước bán lương thực theo giá cung cấp và tiêu chuẩn lương thực mỗi tháng cho mỗi lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 13kg (là những người lao động thật sự, không phân biệt hạn tuổi).

Sở Lương thực và Sở Công nghiệp kết hợp với Phòng Lương thực và Phòng Công nghiệp quận, huyện và các phường, xã chịu trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo cung cấp lương thực đúng đối tượng, dễ dàng và đề phòng mọi sự sơ hở bị lạm dụng, phí phạm đến lương thực của Nhà nước.

2. Về nhu yếu phẩm

Do khả năng có hạn của Nhà nước hiện nay, nên việc cung cấp nhu yếu phẩm cho khu vực tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp bị hạn chế; vì vậy, trước mắt chỉ xét cung cấp cho những xã viên của những hợp tác xã chuyên nghiệp sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp – những hợp tác xã này phải có quyết định chính thức của Sở Công nghiệp hoặc của các Phòng Công nghiệp quận, huyện công nhận thành lập hợp tác xã và hiện đang hoạt động hợp pháp theo điều lệ tổ chức hợp tác xã của Ban Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp Trung ương. Mức nhu yếu phẩm cung cấp cho các xã viên của hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp cũng giống như mức cung cấp nhu yếu phẩm đối với cán bộ, nhân viên của hợp tác xã tiêu thụ, mua bán do Sở Thương nghiệp quy định.

Nếu vì khó khăn, không đảm bảo cân đối giữa khả năng hiện có và việc cung cấp nhu yếu phẩm, thì nguyên tắc trước tiên là ưu tiên cung cấp cho hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, rồi sau đó mới đến cung cấp cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã tiêu thụ, mua bán.

Sở Thương nghiệp và Sở Công nghiệp có trách nhiệm soát lại danh sách xã viên của từng hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp với các Phòng Thương nghiệp, Phòng Công nghiệp ở quận, huyện để bảo đảm việc cung cấp nhu yếu phẩm do xã viên hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp được đúng, tránh tình trạng sơ hở, bị lạm dụng đáng tiếc có thể xảy ra.

Về văn phòng phẩm

Nhà nước yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chánh đối với hợp tác xã và tổ sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, vì vậy việc cấp văn phòng phẩm cho những cơ sở này là cần thiết.

Sở Thương nghiệp, tùy theo khả năng của mình, cố gắng cung cấp một số văn phòng phẩm tối thiểu cho các hợp tác xã và tổ sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp sử dụng.

Những cơ sở này phải có giấy phép hành nghề và quyết định công nhận hoạt động hợp pháp.

Sở Thương nghiệp và Sở Công nghiệp bàn bạc để quy định mức bán thỏa đáng cho từng loại quy mô hợp tác xã, tổ sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành có liên quan, các quận, huyện cùng Sở Công nghiệp, Sở Lương thực, Sở Thương nghiệp tổ chức tốt việc thực hiện những quy định trong chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/1978
Ngày hiệu lực16/06/1978
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành16/06/1978
        Ngày hiệu lực16/06/1978
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UB cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm văn phòng phẩm khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp