Chỉ thị 30/CT-UB

Chỉ thị 30/CT-UB năm 1990 về việc điều tra đời sống dân cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 30/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA ĐỜI SỐNG DÂN CƯ

Những năm gần đây tình hình kinh tế, đời sống - xã hội ở thành phố có nhiều diễn biến phức tạp. Sản xuất phát triển còn chậm, phân phối lưu thông còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến thu thập đời sống của các tầng lớp dân cư nhất là đời sống của gia đình cán bộ công nhân viên chức thuộc khu vực Nhà nước, các gia đình chính sách . Mặt khác do tình hình thu nhập không hợp lý làm cho mức sống giữa các tầng lớp dân cư có sự chênh lệch nhiều.

Để có tài liệu thực tế đánh giá đúng hiện trạng đời sống của các tầng lớp dân cư. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương tiến hành cuộc điều tra mức sống các tầng lớp dân cư tại thành phố.

Mục đích yêu cầu cuộc điều tra :

Cuộc điều tra lần này nhằm mục đích yêu cầu sau đây :

1/ Thu thập những thông tin chủ yếu về kinh tế - đời sống của các tầng lớp dân cư, giúp cho thành phố đánh giá được thực trạng thu nhập đời sống của các tầng lớp dân cư tại thành phố, đồng thời có căn cứ xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từng bước ổn định sản xuất, cải thiện đời sống cho nhân dân.

2/ Tài liệu về mức sống của các tầng lớp dân cư là căn cứ để tính toán các chỉ tiêu về đời sống để có kế hoạch đáp ứng những yêu cầu về sinh hoạt, đời sống của nhân dân trong thành phố.

Phạm vi và đối tượng điều tra :

Xét khả năng và điều kiện thực tế, phạm vi điều tra mức sống của các tầng lớp dân cư lần này sẽ tiến hành điều tra điển hình ở 14.000 hộ với 74.000 nhân khẩu ở 18 quận, huyện chiếm 2% tổng số hộ và dân số thành phố.

Đối tượng điều tra mức sống các tầng lớp dân cư lần này gồm :

+ Các gia đình công nhân viên chức,

+ Các gia đình chính sách; thương binh liệt sĩ, hưu trí mất sức,

+ Các hộ kinh doanh - buôn bán,

+ Các hộ tiểu thủ công nghiệp và các gia đình nông dân.

Nội dung điều tra :

Điều tra mức sống của các tầng lớp dân cư lần này tập trung chủ yếu vào một số chỉ tiêu sau đây:

1/ Các chỉ tiêu phản ảnh đặc trưng về gia đình như : nhân khẩu, lao động.

2/ Các chỉ tiêu phản ánh tình hình chỉ tiêu của gia đình trên các mặt : ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, vui chơi giải trí, bảo vệ sức khỏe.

3/ Các chỉ tiêu phản ánh về trang thiết bị cao cấp hiện có của gia đình.

Thông qua đó để có cơ sở đánh giá về thu nhập và mức sống của các tầng lớp dân cư.

Thời gian điều tra :

Thời gian điều tra được tiến hành trong 30 ngày. Bắt đầu đăng ký kê khai từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 1990.

Phân công trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện cuộc điều tra :

1- Ở thành phố :

+ Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Cục Thống kê thành phố, Thường trực cuộc điều tra, phối hợp với các ngành lao động-thương binh xã hội, Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chính và các đoàn thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra. Nhiệm vụ cụ thể của Cục Thống kê là : lập phương án-kế hoạch điều tra, lập dự toán kinh phí, in ấn tài liệu điều tra, triển khai phương án điều tra, hướng dẫn nghiệp vụ và tổng hợp kết quả điều tra.

+ Ủy ban Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm cử cán bộ tham gia công tác điều tra. Giải quyết nhu cầu về xăng dầu, giấy in tài liệu phiếu điều tra, tạo điều kiện thuận lợi về mặt hậu cần cho cuộc điều tra.

+ Sở Tài chánh thành phố : chịu trách nhiệm cấp phát kịp thời đầy đủ kinh phí và kiểm tra việc sử dụng kinh phí cuộc điều tra.

+ Sở Lao động thương binh xã hội và các đoàn thể : Liên đoàn Lao động, Thành hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ cử cán bộ tham gia công tác điều tra.

2- Cấp quận, huyện :

Phòng Kế hoạch-Thống kê chịu trách nhiệm Thường trực cuộc điều tra, giúp Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức, chỉ đạo cuộc điều tra và phối hợp với các phòng lao dộng-thương binh xã hội, tài chánh, công đoàn, phụ nữ, mặt trận để chỉ đạo tham gia cuộc điều tra này.

3- Cấp phường, xã, thị trấn :

Phường, xã, thị trấn là cấp chỉ đạo trực tiếp và thực hiện cuộc điều tra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra này. Giúp đồng chí Chủ tịch có lực lượng cán bộ của các ban ngành trong phường như : thống kê, lao động thương binh xã hội, mặt trận, thanh niên, phụ nữ v.v…

Để tổ chức và thực hiện cuộc điều tra đời sống các tầng lớp dân cư của thành phố đạt kết quả tốt, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các ngành thống kê, kế hoạch, lao động thương binh xã hội, tài chính, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/1990
Ngày hiệu lực02/08/1990
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Công Ái
        Ngày ban hành02/08/1990
        Ngày hiệu lực02/08/1990
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UB điều tra đời sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh