Chỉ thị 30/CT-UB

Chỉ thị 30/CT-UB năm 1977 về tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp và máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỐNG KÊ HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VÀ MÁY MÓC, NÔNG CỤ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Để phục vụ kịp thời cho công tác kế hoạch hóa, cân đối các mặt lao động, vật tư kỹ thuật, sức kéo trong nông nghiệp cho từng vùng, từng địa phương trong thành phố, đồng thời phục vụ yêu cầu cải tạo xã hội chủ nghỉa trong nông nghiệp để không ngừng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Ủy ban nhân dân Thành phố cho tiến hành thống kê nắm lại số hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp và máy móc nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành và các khu vực nông nghiệp thuộc các quận 8, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh.

Yêu cầu thống kê là phải trực tiếp ghi chép từng hộ theo từng tổ, cấp của từng xã, phường để nắm chắc :

- Số hộ nông nghiệp

- Số nhân khẩu nông nghiệp

- Số lao động nông nghiệp

- Số máy móc nông cụ

Chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp, theo thời điểm thống nhất tính đến ngày 1-7-1977, đảm bảo số liệu thống kê được phải đủ hộ, đủ người, đủ máy móc, nông cụ theo đúng nội dung yêu cầu và tổng hợp báo cáo nhanh gọn, đảm bảo chậm nhất đến 20/7 phường xã có báo cáo về quận, huyện, ngày 25/7 các quận báo cáo về Chi cục Thống kê để chậm nhất đến 5/8 tổng họp xong kết quả trong toàn Thành phố.

Vê phương pháp thống kê chủ yếu là dựa vào lực lượng cán bộ tổ, ấp, phường, xã trực tiếp lần lượt ghi từng hộ theo từng khu vực tổ, ấp. Vì vậy cần chú ý bồi dưỡng kỹ cho các tổ, ấp, xã để tuyên truyền giải thích kỹ cho nhân dân để mọi người hiểu rõ mục đích yêu cầu, tích cực tham gia thống kê đầy đủ, chính xác.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ các phường, xã trong việc tiến hành thống kê và báo cáo kết quả về Chi cục Thống kê đúng thời gian qui định.

Chi cục thống kê chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các quận , huyện và các cơ sở hoàn thành tốt công tác thống kê và tổng hợp phân tích kết quả bảo báo cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Trung ương.

Chỉ thị nầy được phổ biến tới các phường, xã, các sở, các ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các quận, Ủy ban nhân dân các phường, xã có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nầy.

 

 

Nơi gửi:
-UBND các Huyện
-UBND các xã phường có sản xuất nông nghiệp
-Chi cục Thống kê
-Sở Nông nghiệp “Để thi hành”
Đồng kính gửi
-Phủ Thủ tướng
-Tổng cục Thống kê
-Ban Nông hội Thành “đề nghị phối hợp”
-Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/1977
Ngày hiệu lực10/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành10/06/1977
        Ngày hiệu lực10/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/CT-UB tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp