Chỉ thị 31/2001/CT-UB

Chỉ thị 31/2001/CT-UB về tăng cường quản lý, đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐÔN ĐỐC THU NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHU VỰC THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

Căn cứ Chỉ thị số 15/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2001 và Chỉ thị số 09/2001/CT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ  ngoài quốc doanh.

Theo số liệu báo cáo của ngành thuế, kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2001 khối Chi cục thuế quận, huyện đạt 89,56% dự toán năm và bằng 118,28% so cùng kỳ, đây là kết quả khả quan. Số thu tăng khá chủ yếu do có sự thay đổi bổ sung chính sách về đất đai làm cho khu vực này có sự chuyển dịch, biến động mạnh dẫn đến các loại thu có liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ... tăng nhiều.

Tuy nhiên, số thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt còn thấp, kết quả thu 10 tháng chỉ đạt 75,35% dự toán Pháp lệnh, đạt 71,97% so dự toán phấn đấu và chỉ tăng 5,1% so cùng kỳ.

Để thực hiện tốt các Chỉ thị trên và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu thuế nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh nhằm đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương nhất là quận, huyện. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn kết hợp với cơ quan thuế tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp quản lý, chống thất thu ngân sách hai tháng cuối năm nhằm hoàn thành dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2001./.

 


Nơi nhận :
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Tài chính - Vật giá thành phố
- Cục Thuế thành phố
- UBND các quận, huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, tổ TM, TH
- Lưu (TH)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2001
Ngày hiệu lực03/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành03/12/2001
        Ngày hiệu lực03/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2001/CT-UB quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh