Chỉ thị 31/2005/CT-UBND

Chỉ thị 31/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư 11/2005/TT-BCA do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2005/CT-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA NGÀY 7/10/2005 CỦA BỘ CÔNG AN

Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư 06/TT-BNV (C13) ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về đăng ký và quản lý hộ khẩu đạt được những kết quả khá tốt; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật trự xã hội tại địa phương; từng bước giảm bớt thủ tục tạo điều kiện thuận lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước, yêu cầu công tác nghiệp vụ Công an ở địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu vẫn còn một số mặt hạn chế. Một số ít địa phương quy định thêm thủ tục gây phiền hà cho công dân khi công dân đến đăng ký hộ khẩu. Mặt khác, nhiều loại hồ sơ, sổ sách hư hỏng chưa được bổ sung chấn chỉnh kịp thời, không đảm bảo tính pháp lý trong công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức quán triệt nội dung Nghị định của Chính phủ chưa thật đầy đủ, sâu sắc.

Nhằm thực hiện thống nhất việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, tăng cường quản lý xã hội của Nhà nước, bảo vệ quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân. Ngày 19/8/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu; ngày 07/10/2005 Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ và Thông tư 11/2005-TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1- Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tập huấn Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ và Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Công khai hoá các quy định về đăng ký và quản lý hộ khẩu, hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị và Công an cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 của Bộ Công an, nhằm để tự giác chấp hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ quan Công an.

2- Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Cục Thống kê, Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Công an thực hiện công tác hộ khẩu gắn với công tác hộ tịch, đăng ký lao động dân cư, thống kê dân số và kế hoạch hoá gia đình, xác định diện tích tối thiểu nhân khẩu. Bảo đảm sự thống nhất về tình hình và số liệu báo cáo để phục vụ yêu cầu quản lý, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và yêu cầu của nhân dân.

3- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 của Bộ Công an. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận đủ các yếu tố về nhà ở hợp pháp theo Thông tư số 11/2005/BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an để tạo điều kiện cho nhân dân có đủ hồ sơ để đăng ký hộ khẩu thường trú.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu sẽ được khen thưởng kịp thời. Các trường hợp vi phạm quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường theo quy định.

Giao Công an tỉnh chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính, dự toán kinh phí tổ chức triển khai, tập huấn thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 của Bộ Công an. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2005
Ngày hiệu lực09/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành30/12/2005
        Ngày hiệu lực09/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2005/CT-UBND thực hiện 108/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ khẩu Bến Tre