Chỉ thị 31/2007/CT-UBND

Chỉ thị 31/2007/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 33/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 31/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI NĂM 2008.

Những năm qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và động viên quân đội. Liên tục nhiều năm hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao ở cả 3 cấp, bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy vậy trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót làm ảnh hưởng đến kết quả của công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên của thành phố. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận - huyện tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 cho nam công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự để chọn và bổ sung cán bộ trẻ đạt tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng để bổ sung nguồn cho quân đội; phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong việc đăng ký, quản lý di biến động của lực lượng dự bị động viên để thực hiện tốt công tác động viên quân đội; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật; tổ chức hợp đồng với các đơn vị quân đội nhận quân của thành phố để thống nhất kế hoạch giao nhận quân chặt chẽ nhằm tạo điều kiện cho các quận - huyện thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi và bàn giao công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2008.

2. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận - huyện; phường - xã, thị trấn; phối hợp với các Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2008 và công tác đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức; quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giao Giám đốc Sở Y tế thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận - huyện củng cố, bổ sung đủ người cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi trong kế hoạch tuyển chọn gọi nhập ngũ, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy trong số thanh niên tham gia khám tuyển để đề xuất Hội đồng Nghĩa vụ quân sự loại khỏi danh sách trúng tuyển.

5. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng II Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung học nghề, Học viện, Viện Nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ trên địa bàn thành phố cung cấp danh sách nam học sinh trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25) đang học ở các trường về cơ quan quân sự quận -huyện đúng thời gian (quy định theo Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo), tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ đối tượng học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và công tác xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

6. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các quận - huyện và các Báo, Đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác vận động tuyển quân của các địa phương, giới thiệu những tấm gương thanh niên tình nguyện gia nhập quân đội, những tập thể thực hiện tốt công tác vận động, nhất là trong các cao điểm giao quân của thành phố; chỉ đạo tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi nổi của ngày Hội thanh niên tham gia quân đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

7. Giao Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển quân, các hoạt động khác phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác động viên quân đội, tuyển sinh quân sự từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

8. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng tại địa phương tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền vận động sâu rộng để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, không đào bỏ ngũ góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2008; tiếp tục quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định; giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố), Công an thành phố, lãnh đạo các ngành, các cấp, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội, công tác tuyển sinh quân sự năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:          
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các sở - ngành thành phố;  
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Văn phòng II, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Báo, Đài;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng PCNC, THKH;
- Lưu:VT, (NC-S) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực05/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực05/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2007/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2008