Chỉ thị 31/2007/CT-UBND

Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Trong những năm qua, hoạt động hòa giải cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, giảm bớt những vụ, việc phải chuyển đến xét xử tại Tòa án hoặc khiếu nại vượt cấp. Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức và hoạt động hòa giải hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống xã hội.

Để tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả họat động hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp xây dựng và ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về hòa giải và đặc điểm tình hình ở địa phương.

- Hướng dẫn các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên thông qua các hình thức như: tổ chức lớp tập huấn, cung cấp tài liệu pháp luật, sổ tay hòa giải viên, hội nghị chuyên đề hòa giải, hội thi hòa giải viên giỏi để nâng cao chất lượng hòa giải và bảo đảm hòa giải đúng pháp luật.

- Hướng dẫn Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp mình xây dựng kế hoạch để củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động hòa giải. Thực hiện việc chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các Tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải cơ sở. Khuyến khích, động viên, vận động các thành viên của tổ chức mình tham gia công tác hòa giải cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 27/3/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2007/CT-UBND kiện toàn tổ chức nâng cao hoạt động hòa giải cơ sở Đồng Tháp