Chỉ thị 31/CT-UB

Chỉ thị 31/CT-UB năm 1977 về tăng cường công tác vận động nhân dân, cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN, CÁN BỘ, BỘ ĐỘI GỞI TIỀN TIẾT KIỆM

Công tác huy động tiền gởi tiết kiệm có ý nghĩa kinh tế, chính trị rất lớn, là hình thức động viên vốn theo đường lối quần chúng của Nhà nước nhằm tập trung mọi khoản tiền dành dụm, tạm thời chưa dùng đến trong nhân dân, cán bộ, bộ đội để tăng thêm vốn cho vay khôi phục và phát triển sản xuất, tăng thu tiền mặt góp phần tổ chức điều hòa lưu thông tiền tệ, ổn định thị trường, giá cả, ổn định đời sống nhân dân.

Đại hội Đảng lần thứ IV đã nhấn mạnh : “Tiết kiệm phải trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thành hành động cách mạng của đông đảo quần chúng”...

Gần đây Chỉ; thị 147-TTg ngày 28-3-1977 của Thủ tướng Chính phủ có đề ra : “Ủy ban nhân dân các cấp phải chỉ đạo chặt chẽ công tác vận động nhân dân gởi tiền tiết kiệm, đưa công tác này thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, rộng khắp và thường xuyên..”.

Lâu nay Thành phố ta đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng gởi tiền tiết kiệm. Nhờ vậy, đến nay số dư tiết kiệm toàn Thành đã lên gần 44 triệu đồng, bình quân mỗi người dân gởi được 13đ30, 5 tháng đầu năm 1977 doanh số thu tiết kiệm tăng 7.451.332đ so với 5 tháng đầu năm 1976, và số thẻ tăng 93.237 thẻ.

Đây là một thành tích đáng kể, một đóng góp thiết thực vào công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các cấp Ủy, Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân từ quận, huyện đến phường đã phấn đấu tích cực, bền bỉ trên mặt trận này. Quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 8, Quận Phú Nhuận, nhứt là các huyện ngoại thành là những đơn vị phấn đầu tăng số dư liên tục, nổi nhất là huyện Thủ Đức. Nhiều nơi cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo chặt chẽ công tác gởi tiền tiết kiệm có phát động phong trào, giao chỉ tiêu, kiểm tra, sơ kết ; và có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động như mở hội thu tiết kiệm thi đua giữa các phường gây thành phong trào gởi tiền tiết kiệm tương đối sâu rộng trong nhân dân.

Tuy nhiên phong trào tiết kiệm chưa được triển khai đều khắp trong cán bộ, công nhân, bộ đội, học sinh.. Số gởi tiền tiết kiệm còn ít ; từ đầu năm 1977, ở 1 số Quận (Quận 1, 5, 6 và Tân Bình) số dư tiết kiệm so với số dư cuối năm 1976 có chiều hướng giảm sút ; về tổ chức màng lưới tiết kiệm chưa rộng khắp. Nhân dân gởi và rút tiết kiệm chưa được nhanh chóng và thuận tiện.

Hiện nay, nhân dân còn giữ một khối lượng tiền mặt rất lớn, hàng hóa trong tay Nhà nước chưa được dồi dào để có thể thu hút nhanh tiền về, nhu cầu vốn để xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện dần từng buớc đời sống nhân dân càng ngày càng tăng. Để giúp cân đối các mặt tiền hàng, giảm bớt khó khăn trong quản lý thu chi tài chánh, quản lý tiền mặt, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy cần phát huy mạnh mẽ những thành tích vận động nhân dân gởi tiền tiết kiệm vừa qua, đồng thời ra sức khắc phục những thiếu sót trong phong trào làm thế nào phát động một cao trào gởi tiền tiết kiễm trong nhân dân, cán bộ, bộ đội từ nay 2-9 với ý nghĩa góp vốn xây dựng Thành phố, thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh năm nay, mức phấn đấu từ nay đến 2-9-1977 toàn Thành phố huy động thêm được 12 triệu đồng, tức là mỗi người dân phải tăng hơn 3đ nữa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, các Phường, các cơ quan, đơn vị bộ đổi, các đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt sâu sắc ý nghĩa của đợt vận động này, biến quyết tâm của Thành phố thành quyết tâm của đơn vị mình, vận dụng bộ máy tuyên truyền thông tin, bộ máy ngân hàng và một số cán bộ kinh tế tài chánh nữa có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh đợt vận động này.

Sau khi đã phát động được phong trào, cố gắng có biện pháp đưa phong trào vào bề sâu, đưa công tác gởi tiền tiết kiệm thành phong trào quần chúng rộng rãi, thường xuyên, liên tục.

Ngfân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối họp cùng văn phòng Ủy ban theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện, giúp Ủy ban kịp thời biểu dương, động viên các Ngành, các cấp, các giới, các đơn vị, cá nhân v.v... có nhiều thành tích trong phong trào tiết kiệm, đồng thời uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc có thể phát sinh trong phong trào.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, trở ngại, các cấp các cơ quan, đoàn thể cần phản ảnh ngay về Ủy ban nhân dân Thành phố để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi gởi:
-UBND các Quận, Huyện
-Thủ trưởng các Ban Ngành, Sở
-Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
-Cục tiết kiệm Ngân hàng TW Hà Nội
(để biết)
-Lưu
K. 200b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/1977
Ngày hiệu lực13/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành13/06/1977
        Ngày hiệu lực13/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/CT-UB tăng cường công tác vận động nhân dân cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm