Chỉ thị 35/2002/CT-UB

Chỉ thị 35/2002/CT-UB tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình đã được thay thế bởi Chỉ thị 19/CT-UBND 2008 tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2002/CT-UB

Đồng Hới, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Trong thời gian vừa qua các ngành, các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện Quyết định 245/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 03/CT-TU ngày 08/3/2001 của Thường vu Tỉnh ủy, Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 23/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều xã, bản, làng đã có quy ước, hương ước về bảo vệ rừng. Các xã ở vùng rừng trên toàn tỉnh đã có cán bộ Kiểm lâm hoạt động. Đồng thời hai huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa đã tổ chức các đợt truy quét việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Do vậy nhìn chung công tác quản lý BVR, kiểm tra giám sát khai thác, vận chuyển, chế biến tiêu thụ được tăng cường, việc khai thác, buôn bán gỗ rừng tự nhiên trái phép đã hạn chế đáng kể. Tuy vậy qua kiểm tra thực tế ở các địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và theo các tuyến đường mới mở ở các địa bàn trong toàn tỉnh, cho thấy công tác quản lý BVR nhất là việc kiểm tra, triệt phá các tụ điểm khai thác gỗ lậu chưa có hiệu quả.

Nguyên nhân của tình hình trên là do các địa phương chưa chỉ đạo kiên quyết, chính quyền cấp xã chưa quan tâm đúng mức và chưa có giải pháp tích cực để phát hiện và triệt phá các tụ điểm khai thác, buôn bán gỗ lậu; lực lượng quản lý BVR trên địa bàn chưa phát huy hết năng lực, thiếu kiên quyết trong việc bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo việc quản lý BVR trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công tác quản lý BVR đến tận người dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ vi phạm trên địa bàn; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm túc các đầu nậu thu gom buôn bán gỗ trái phép, phát hiện và truy quét các tụ điểm khai thác gỗ trái phép. Đồng thời kiểm tra đình chỉ ngay các cơ sở cưa xẻ gỗ đang hoạt động không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với địa bàn huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành tổ chức một đợt truy quét trong tháng 11/2002 để xử lý các tụ điểm khai thác gỗ lậu hiện đang hoạt động.

2. Các ngành Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ vi phạm.

3. Chi cục Kiểm lâm rà soát lại lực lượng Kiểm lâm ở các Trạm quản lý BVR, các cơ sở để có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết xử lý các cán bộ có hành vi tiêu cực; kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy từ chi cục đến các trạm, các địa bàn để hoàn thành trách nhiệm; đồng thời phối hợp với các Công ty LCN, chính quyền các địa phương để tăng cường công tác quản lý BVR có hiệu quả hơn.

4. Sở Địa chính phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để rà soát lại kế hoạch giao đất, giao rừng theo đúng quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 58/QB-UB tránh sự trùng lặp chồng chéo lẫn nhau.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, đôn đốc các Công ty LCN xây dựng và triển khai ngay các Ban quản lý rừng phòng hộ; cùng với Sở Địa chính rà soát lại tình hình giao đất, giao rừng để có biện pháp xử lý và tiếp tục giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân ngoài phạm vi quy hoạch cho các Lâm trường quốc doanh.

- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, những kinh nghiệm điển hình người tốt việc tốt; phê phán những vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý bảo vệ rừng.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng ở địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận và các đoàn thể quần chúng phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt các nội dung nói trên.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị này và báo cáo tình hình về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành liên quan;
- Huyện ủy các huyện, thị ủy ĐH;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, NN.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu35/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2002
Ngày hiệu lực13/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu35/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýMai Xuân Thu
        Ngày ban hành13/11/2002
        Ngày hiệu lực13/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 35/2002/CT-UB quản lý bảo vệ rừng Quảng Bình