Chỉ thị 354-CT

Chỉ thị 354-CT năm 1984 về nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu và quản lý lịch của Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 354-CT nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu quản lý lịch Nhà nước


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CHỈNH THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TÍNH LỊCH VÀ QUẢN LÝ LỊCH CỦA NHÀ NƯỚC

Ngày 8-8-1967, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 121-CP về việc tính lịch và quản lý lịch của Nhà nước, công bố về giờ chính thức và công lịch của nước ta, định rõ vị trí của âm lịch và khẳng định những nguyên tắc trong việc tính lịch và đối chiếu lịch. Cơ quan quản lý lịch đã có văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn việc thi hành:

- Thông tư số 1-TT ngày 19-8-1967 của Nha Khí tượng giải thích và hướng dẫn thi hành Quyết định số 121-CP;

- Thông tư liên bộ số 88-TT/LB ngày 23-11-1970 của Bộ Văn hoá và Nha khí tượng quy định chế độ xuất bản và nộp lưu chiểu các loại lịch cho Nha khí tượng.

Tuy nhiên việc chấp hành của nhiều ngành và địa phương chưa được đầy đủ. Một số nhà xuất bản đã không xin phép trước khi in lịch, nhất là ở các tỉnh phía Nam; một số khác không xin duyệt bảng ngày, tháng trong lịch và nộp lưu chiểu để kiểm tra trước khi phát hành. Việc đối chiếu âm lịch với dương lịch vẫn dùng theo các bảng của nước ngoài; ngày tháng trong các sách lịch... chưa được quản lý chặt chẽ. Nội dung lịch còn nghèo nàn, chưa gắn được việc chỉ ngày, tháng với việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến khoa học, v.v... một số cơ quan và nhà xuất bản đã xuất bản lịch một cách ồ ạt để kinh doanh, biến lịch thành một thứ hàng hoá, gây lãng phí giấy.

Để chấn chỉnh tình hình nói trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1- Cơ quan được giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác lịch là Viện Khoa học Việt Nam (Quyết định số 129-CP ngày 26-3-1979 của Hội đồng Chính phủ). Các cơ quan, đoàn thể ở trung ương và địa phương muốn xuất bản lịch phải sử dụng bảng ngày, tháng do Viện khoa học Việt Nam tính toán và cung cấp. Mọi sự kiện có quan hệ đến việc đối chiếu ngày tháng âm lịch và dương lịch đều phải được Viện Khoa học Việt Nam xác nhận mới được xuất bản. Ngoài bảng ngày, tháng và các tranh ảnh cần thiết, tuỳ khuôn khổ của các loại lịch mà có thể đưa thêm một số nội dung tuyên truyền giáo dục và phổ biến khoa học theo đúng đường lối, chính sách của Đảng.

2- Bộ Văn hoá và Viện Khoa học Việt Nam có trách nhiệm quản lý việc xuất bản các loại lịch (bao gồm cả lịch hàng năm và các sách lịch, bảng đối chiếu...), bảo đảm nội dung khoa học và thiết thực. Bộ Văn hoá và Viện Khoa học Việt Nam cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục xuất bản và nộp lưu chiểu các loại lịch.

3- Viện Khoa học Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc nghiên cứu các vấn đề lịch ở nước ta như lịch pháp, lịch sử dùng lịch, lịch của các dân tộc, niên đại học... Sớm hoàn thành bảng đối chiếu âm lịch và dương lịch chính thức của Nhà nước ta nhằm phục vụ trực tiếp cho việc quản lý ngày, tháng trong lịch sử. Viện Khoa học Việt Nam chủ trì việc tổ chức đánh giá các công trình nghiên cứu về lịch và trình các trình các cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố một số kết quả nghiên cứu có giá trị.

Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm phối họp với Viện Khoa học Việt Nam trong việc nghiên cứu và đánh giá các công trình nói trên.

4- Viện Khoa học Việt Nam có trách nhiệm theo dõi các vấn đề về cải cách lịch trên thế giới; làm tốt việc giải thích cho nhân dân ta về sự kiện Tết ất Sửu (1985) sẽ đến sớm hơn một tháng so với các lịch cũ (hoặc lịch Trung Quốc), tính theo giờ chính thức của nước ta.

5- Viện Khoa học Việt Nam cần nhanh chóng củng cố tổ chức, bổ sung cán bộ chuyên trách về lịch đủ sức làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chỉ thị này và mỗi năm một lần báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tình hình quản lý và nghiên cứu về lịch ở nước ta.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 354-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu354-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/1984
Ngày hiệu lực03/11/1984
Ngày công báo15/11/1984
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 354-CT nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu quản lý lịch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 354-CT nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu quản lý lịch Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu354-CT
        Cơ quan ban hànhChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành19/10/1984
        Ngày hiệu lực03/11/1984
        Ngày công báo15/11/1984
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 354-CT nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu quản lý lịch Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 354-CT nghiêm chỉnh thi hành quyết định tịch thu quản lý lịch Nhà nước

           • 19/10/1984

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/1984

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/1984

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực