Chỉ thị 36/CT-UB

Chỉ thị 36/CT-UB năm 1977 về việc tiết kiệm tiêu dùng giấy và thu hồi giấy phế liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾT KIỆM TIÊU DÙNG GIẤY VÀ THU HỒI GIẤY PHẾ LIỆU

Thi hành chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tiết kiệm giấy và thu hồi giấy phế liệu;

Căn cứ nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy giấy ở khu công nghiệp Biên Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Trong đó, giấy lề, giấy vụn, giấy loại, v.v… (giấy phế liệu) là nguồn nguyên liệu quan trọng. Hiện nay, việc tổ chức cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy giấy ở mặt này làm chưa tốt. Vì vậy, các nhà máy giấy không có đủ nguyên liệu sản xuất thực hiện kế hoạch Nhà nước.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành triệt để tiết kiệm tiêu dùng giấy, đồng thời tổ chức ngay việc thu hồi giấy phế liệu giao cho các nhà máy giấy sản xuất.

1. Đối tượng tổ chức thực hiện thu hồi

- Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, các trường học, nhà in, các cơ quan Nhà nước và đơn vị quân đội, công an, đóng tại thành phố là những đơn vị có trách nhiệm thu hồi giấy phế liệu.

- Thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh và Sở Giáo dục Thành phố có biện pháp cụ thể vận động thanh niên, học sinh và sinh viên tích cực tham gia phong trào thu hồi giấy, tích cực thực hiện kế hoạch nhỏ do Thành Đoàn thanh niên và Sở Giáo dục phát động.

Tổng công ty giấy, gỗ, diêm Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thu mua giấy phế liệu của tất cả các ngành, các cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng và hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị này đóng gói, bao bì phế liệu đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng. Việc vận chuyển do Tổng Công ty giấy, gỗ, diêm phụ trách hoặc bàn bạc với các cơ quan, trường học có điều kiện, phương tiện giúp đỡ.

2. Phương thức thu mua và thanh toán

Các cơ quan, trường học, nhà in, v.v… tùy số lượng giấy thu hồi, được ký hợp đồng bán và giao hàng từng tháng hoặc từng quý cho Tổng công ty giấy, gỗ, diêm. Địa chỉ tại 2-19 Võ Di Nguy quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 99. 292 và 92. 466

Cần lưu ý các tài liệu mật phải được xử lý riêng ; nếu cơ quan nào cần hủy bỏ phải báo cáo cụ thể để Ủy ban nhân dân có biện pháp xử lý thích hợp.

- Giá cả tính theo giá quy định của nhà nước, tùy theo chất lượng của từng loại giấy vụn, sẽ do Tổng Công ty giấy, gỗ, diêm thống nhất thực hiện. Sau mỗi đợt giao và nhận hàng hai bên sẽ thanh toán trực tiếp với nhau và phải thực hiện đúng chánh sách quy định của Nhà nước.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành triển khai ngay kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện việc thu hồi giấy phế liệu và đưa việc thu hồi giấy phế liệu trở thành thường xuyên, cung cấp ngày càng nhiều nguyên liệu cho các nhà máy giấy.

Trong khi thực hiện, nếu gặp khó khăn trở ngại, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, các sở, ty báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu36/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/1977
Ngày hiệu lực06/07/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu36/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành06/07/1977
        Ngày hiệu lực06/07/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 36/CT-UB tiết kiệm tiêu dùng giấy thu hồi giấy phế liệu