Chỉ thị 37/CT-UB

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1977 về việc tiến hành lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm đã được thay thế bởi Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 04/01/1999.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH LẬP CÁC BẢNG CÂN ĐỐI KINH TẾ QUỐC DÂN HÀNG NĂM

Để đáp ứng yêu cầu của công tác kế hoạch hóa, tăng cường quản lý kinh tế của Nhà nước cũng như của từng địa phương, kết hợp quản lý kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ, thi hành quyết định số 145-TTg ngày 6-6-1977 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào thông tư hướng dẫn triển khai công tác lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân và phân tích kinh tế tổng hợp của Tổng cục Thống kê, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định triển khai công tác lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm và phân tích kinh tế tổng hợp trên phạm vi lãnh thổ của toàn thành phố, trước kết là lập bảng cân đối sản xuất, tích lũy, tiêu dùng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân và bảng cân đối thu chi bằng tiền của dân cư.

Nội dung của chỉ tiêu cần tính toán là :

1. Tổng sản phẩm xã hội, tiêu hao vật chất và thu nhập quốc dân do các ngành và thành phần kinh tế sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của địa phương và phần thuộc địa phương quản lý.

2. Tích lũy về tài sản cố định, tài sản lưu động, vật tư hàng hóa dùng để mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân.

3. Cơ cấu quỹ tiêu dùng về hàng hóa và không phải hàng hóa của cá nhân dân cư và của xã hội.

4. Cơ cấu các khoản thu chi bằng tiền của dân cư. Thông qua các chỉ tiêu đó để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền tệ và hàng hóa, giữa sản xuất và kết quả sản xuất của các ngành, các thành phần kinh tế.

Công tác lập các bảng cân đối kinh tế là một nihệm vụ có tính chất thường xuyên hàng năm. Lần đầu tiên tiến hành ở thành phố cần phải tiến hành điều tra, thu thập số liệu ; các năm sau sẽ căn cứ vào báo cáo chính thức của các ngành và vào số liệu các cuộc điều tra thống kê định kỳ hàng năm để tổng hợp tính toán lên bảng cân đối.

Để làm tốt công tác này, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu :

1. Tất cả các đơn vị kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, công quản tư doanh thuộc các ngành trung ương quản lý đóng tại địa phương, các cơ sở kinh tế thuộc địa phương quản lý đều phải gởi những báo cáo quyết toàn hàng quý, 6 tháng và năm cho Chi cục Thống kê. Riêng năm 1976 và 6 tháng đầu năm 1977 phải gởi đầy đủ những yêu cầu về số liệu theo hướng dẫn của Chi cục Thống kê.

2. Các sở, ngành chủ quản có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các cơ sở trực thuộc gởi đầy đủ và kịp thời những báo cáo cần thiết cho việc lập bảng cân đối.

3. Các ngành tài chính, ngân hàng, lao động, Chi cục Thống kê, Ủy ban Kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ giúp Ủy ban nhân dân chỉ đạo công tác này ; mỗi ngành cần cử cán bộ có năng lực tham gia công tác tổng hợp, phân tích các bảng cân đối trên.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức các cuộc điều tra điển hình trong khu vực kinh tế tập thể, tư doanh và cá thể.

Nhận được chỉ thị này, các ngành, các cấp, các đơn vị kinh tế cơ sở cần có biện pháp cụ thể tiến hành nhanh gọn trong đơn vị mình, gởi báo cáo kịp thời cho Chi cục Thống kê tổng hợp báo cáo với Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu37/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/1977
Ngày hiệu lực08/07/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1999
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu37/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành08/07/1977
        Ngày hiệu lực08/07/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1999
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 37/CT-UB tiến hành lập bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm