Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC

Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 25/1999/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LÃNH VỰC KẾ HOẠCH-TỔNG HỢP DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996 ;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997-1998 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 14 văn bản thuộc lãnh vực kế hoạch, tổng hợp đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Ban Chỉ đạo Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- BCĐ rà soát văn bản Trung ương
- TT.Thành ủy, TTHĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPUB : PVP/NC, TổNC, TH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LÃNH VỰC KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH TỪ 20/6/1976 ĐẾN 31/12/1996
(Bãi bỏ theo quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC ngày 04/01/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Số thứ tự

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

A

B

C

D

E

F

G

01

Chỉ thị

37/CT-UB

08/7/1977

Về việc tiến hành lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm

Cả văn bản

Có Pháp lệnh kế toán và thống kê qui định

02

Thông tri

50/TT-UB

10/9/1978

Về việc tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ của tổ chức quốc tế

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực, hình thức văn bản không phù hợp

03

Chỉ thị

07/CT-UB

05/2/1979

Về việc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm năm 1981 -1985

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

04

Chỉ thị

58/CT-UB

02/4/1979

Về việc đẩy mạnh công tác dược liệu năm 1979 - 1980

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

05

Quyết định

350/QĐ-UB

10/9/1980

Về việc phê duyệt kế hoạch khoa học - kỹ thuật hai năm 1980 - 1981

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

06

Chỉ thị

06/CT-UB

07/3/1984

Về việc lập sơ đồ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

07

Chỉ thị

48/CT-UB

31/10/1984

Về việc phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1984

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

08

Chỉ thị

58/CT-UB

31/12/1984

Về việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

09

Chỉ thị

08/CT-UB

16/1/1985

Về qui hoạch phân bổ, sử dụng lao động của quận - huyện

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

10

Quyết định

44/QĐ-UB

06/4/1985

Về việc phân bổ chỉ tiêu huy động và phân phối sử dụng ngày công lao động XHCN

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

11

Chỉ thị

36/CT-UB

19/8/1987

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1988

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

12

Qui định tạm thời

220/QĐ-UB

20/10/1987

Về việc lập kế hoạch khảo sát thiết kế

Cả văn bản

Đã có điều lệ đầu tư mới (Nghị định 42/CP)

13

Chỉ thị

48/CT-UB

09/12/1988

Về việc xét duyệt, công nhận kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988 tại thành phố

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

14

Quyết định

2441/QĐ-UB

01/4/1995

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1995

Cả văn bản

Tự hết hiệu lực

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/1999/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/1999/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/1999
Ngày hiệu lực04/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/1999/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/1999/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành04/01/1999
       Ngày hiệu lực04/01/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           • 04/01/1999

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/1999

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực