Quyết định 350/QĐ-UB

Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 25/1999/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 04/01/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 2 NĂM 1980 – 1981 CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp, ngày 27 tháng 10 năm 1962;

– Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch kinh tế của thành phố trong thời gian tới;

Xét tình hình cần thiết nhằm tập trung phục vụ cho công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đồng thời để điều tra cơ bản, quy hoạch và nghiên cứu tổng hợp phục vụ cho kế hoạch khoa học – kỹ thuật ngắn hạn và dài hạn nhằm giải quyết các khó khăn về nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế cho sản xuất;

– Theo đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố và Giám đốc Sở Tài chánh thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch khoa học và kỹ thuật của thành phố cho 2 năm 1980 – 1981 với các chương trình, đề tài, đề mục trọng điểm (theo danh sách kèm theo đây);

Điều 2. – Tổng số vốn và kinh phí cho hoạt động khoa học và kỹ thuật trong 2 năm 1980 -1981 khoảng 6 triệu đồng, bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp.

Điều 3. – Về phương thức triển khai:

– Giao cho Ủy ban Kế hoạch thành phố và Sở Tài chánh có trách nhiệm xét duyệt cụ thể các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp thành phố và cân đối vốn, kinh phí, và vật tư, nhiên liệu, thiết bị theo chức năng của mình và trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định những vấn đề vượt quá quyền hạn của Ủy ban Kế hoạch và Sở tài chánh;

– Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố có nhiệm vụ xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố;

– Các sở, ban, ngành, quận, huyện có nhiệm vụ xét duyệt các đề tài nghiên cứu, các chương trìh hoạt động khoa học và kỹ thuật thuộc ngành mình hoặc đơn vị mình phụ trách.

Điều 4. – Việc cấp phát vốn và vật tư sẽ được giải quyết cụ thể theo từng đề tài.

Cơ quan thực hiện đề tài có trách nhiệm quản lý sử dụng và quyết toán vốn, vật tư với cấp phê duyệt đề tài, mỗi khi đề tài kết thúc hoặc đến thời hạn quy định quyết toán.

Điều 5. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

CÁC ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Kèm theo quyết định 350/QĐ-UB ngày 10-9-1980

Số thứ tự

Nội dung các vấn đề và những nhiệm vụ chủ yếu để giải quyết

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

18

 

 

19

Điều tra điều kiện tự nhiên và tiềm lực kinh tế kỹ thuật (đất, nước ngầm, vùng Duyên Hải, đội ngũ cán bộ KH, KT).

 

Chương trình nghiên cứu tổng hợp kinh tế - kỹ thuật

 

Chương trình cải tạo và sử dụng đất phèn và phèn mặn.

 

Khảo sát tập đoàn 30 giống lúa mới, thực nghiệm giống lúa kháng phèn để đưa vào sản xuất.

 

Thực nghiệm và áp dụng tiến bộ kỹ thuật 10 tập đoàn giống bắp Thái sớm giống đậu tương, đậu phộng và áp dụng cơ giới đồng bộ cho cây bắp

 

Thực nghiệp tập đoàn giống rau chọn lọc bồi dục các giống tốt trên vùng rau chuyên canh, tập đoàn giống cây phân luân canh tăng vụ.

 

Quy hoạch khôi phục đàn giống gà, heo thuần hóa chọn lọc, binh tuyển xây dựng các nhóm đầu dòng để nâng cao tiến bộ di truyền hàng năm

 

Sản xuât thử thuốc trừ sâu vi sinh vật Bacin 78 để phục vụ vùng chuyên canh, sản lượng 3.000 lít/mẻ

 

Áp dụng tiến bộ về Vacin, lập quy trình kỹ thuật đối với Laxota cho gà uống, vacin tụ huyết trùng cho heo ăn ( không phải chích). Điều tra thiết lập bản đồ dịch tể TP, và xây dựng thí điểm vùng an toàn dịch bệnh 2 huyện Hóc Môn, Thủ Đức.

 

Nghiên cứu thuần hóa và ổn định kỹ thuật sản xuất thử các loại meo và nấm ăn

 

 

Nghiên cứu xác định các loại cây phủ đồi trọc ở Củ Chi, Thủ Đức, xác định khả năng sinh trưởng và phát triển một số cây vùng phèn mặn rừng sát. Lập quy hoạch trồng rừng vòng quanh thành phố

 

Nghiên cứu thuốc nhuộm và các chất trợ cho công nghiệp dệt, nhuộm, in. 1980 sản xuất thử 0,5 tấn thuốc nhuộm mặc nưa đen dạng bọt, 40 tấn chất trợ, 45 tấn dầu đỏ Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Sản xuất thử cao su Chloré (5 tấn) và keo uréformol (5 T)

 

Thiết kế mẫu và tiêu chuẩn hóa phụ tùng xe lam, nghiên cứu phục hồi cousainet, bielle palier bằng phương pháp đúc ly tâm, đúc piston cho động cơ perkins 354, chế thử vòng cam và vòi phun để phục hồi động cơ diesel.

 

Nghiên cứu định mức  tiêu hao nhiên liệu trong các phương tiện giao thông thủy bộ của TP.

 

Nghiên cứu sử dụng khí Metshane (CH4), khí than (CO) trong động cơ nổ để thay xăng. Tiến hành nghiên cứu từ khâu tạo khí đến nén khí và đưa vào sử dụng.

 

Nghiên cứu phương án khôi phục máy bột ngọt Thái Sơn.

 

Tác hại của chất độc da cam sử dụng ở miền Nam VN trên sản phụ và thai nhi.

 

Ngân sách dự trữ.

Ban Khoa học và kỹ thuật TP

 

 

Ban Khoa học và kỹ thuật TP

 

Ban Khoa học và kỹ thuật TP

 

Sở Nông Nghiệp

 

 

 

Sở Nông Nghiệp

 

 

 

 

Sở Nông Nghiệp

 

 

 

 

Sở Nông Nghiệp

 

 

 

 

Sở Nông Nghiệp

 

 

 

Trạm Thú Y TP (Sở Nông Nghiệp)

 

 

 

 

 

Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử (Ban KH và KT)

 

Ty Lâm Nghiệp

 

 

 

 

 

Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử (XN Hóa chất I)

 

 

 

Trung tâm NCSXT (Ban KH và KT)

 

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

Trung tâm NCSXT

 

 

 

 

Trung tâm NCSXT

 

 

Sở Y Tế TP.HCM (Bệnh viện Phụ sản)

1980

 

 

 

1979

 

 

1979

 

 

1980

 

 

 

1980

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

1980

 

 

1980

 

 

 

 

 

 

1979

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

1980

 

 

1980

 

 

 

 

 

 

1979

 

 

 

1980

 

 

 

 

1980

 

 

1980

1981

 

 

 

1981

 

 

1981

 

 

1981

 

 

 

1981

 

 

 

 

1981

 

 

 

 

1981

 

 

 

 

 

1981

 

 

1981

 

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

1981

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

1980

 

 

1980

 

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

1981

 

 

 

 

1980

 

 

1982

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu350/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/1980
Ngày hiệu lực10/09/1980
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1999
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu350/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành10/09/1980
        Ngày hiệu lực10/09/1980
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1999
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật