Chỉ thị 41/CT-UB-KT

Chỉ thị 41/CT-UB-KT năm 1995 thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách nhà nước của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài theo Thông tư 19/TC-TCĐN do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 41/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHẬN NỢ VÀ HOÀN TRẢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BÊN VIỆT NAM TRONG XNLD VÀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI THEO THÔNG TƯ SỐ 19/TC-TCĐN NGÀY 9/6/1992 CỦA BỘ TÀI CHÁNH.

Thi hành Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chánh, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài. Công văn số 1119/TC-TCĐN ngày 23/6/1992 của Bộ Tài chánh về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc ngành tài chánh thực hiện Thông tư số 19/TC-TCĐN của Bộ Tài chánh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổ chức của bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách theo tinh thần và nội dung quy định tại Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 và công văn số 1119/TC-TCĐN ngày 23/6/1992 của Bộ Tài chánh.

2/ Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra quyết định thành lập hội đồng giao nhận nợ do Giám đốc Sở Tài chánh làm chủ tịch ; Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm 3, 4, mục II của Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chánh. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn, Sở Tài chánh tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.

3/ Việc quản lý và báo cáo tình hình của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chánh : Thông tư số 95/TC-CN ngày 11/11/1993, Thông tư số 04/TC-CĐKT ngày 12/01/1994, công văn số 1666/TC-CN ngày 9/7/1994 và Chỉ thị số 37/CT-UB-THĐN ngày 5/9/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện và Giám đốc các Tổ chức của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/CT-UB-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/CT-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/1995
Ngày hiệu lực09/08/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/CT-UB-KT

Lược đồ Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu41/CT-UB-KT
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Minh Châu
     Ngày ban hành09/08/1995
     Ngày hiệu lực09/08/1995
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài

       Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/CT-UB-KT triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ hoàn trả vốn NSNN bên Việt Nam Xí nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh nước ngoài