Chỉ thị 41/CT-UB

Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 41/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 241/HĐBT NGÀY 05-8-1991 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Thi hành khoản 2 , điều 26 Pháp lệnh Thanh tra ngày 01-04-1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 241/HĐBT ngày 05-08-1991 “ quy định về tổ chức và hoạt động của các ban Thanh tra Nhân dân”.

Ngày 11-10-1991 đã có cuộc họp giữa các đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố và Thanh tra Thành Phố trao đổi, thống nhất chủ trương thực hiện Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Sau khi thỏa thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và theo đề nghị của Thanh tra Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo cụ thể như sau :

1/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Giám đốc các sở ban ngành và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đến tận cơ sở.

2/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Giám đốc Sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo cho Thanh tra Quận, Huyện trao đổi thống nhất với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động Quận, Huyện và các tổ chức Công đoàn Sở, ban, ngành tổ chức chấn chỉnh, kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân theo tinh thần Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Sau đó, bàn giao Thanh tra nhân dân các cơ quan, xí nghiệp cho Liên đoàn Lao động chỉ đạo, quản lý hoạt động ; bàn giao Thanh tra nhân dân ở phường, xã cho Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo, quản lý hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành trực tiếp cùng tham dự các buổi bàn giao này.

Cố gắng trong tháng 11/1991 bàn giao xong.

3/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất, kinh phí… cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động và phát huy tác dụng, làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm tra thường xuyên tại cơ sở.

4/ Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và Thanh tra Thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể về tổ chức chỉ đạo hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân theo đúng nội dung Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã quy định.

Yêu cầu các ngành các cấp có kế hoạch gấp rút triển khai và báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, đồng thời báo cáo cho Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố và Thanh tra Thành phố để kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/1991
Ngày hiệu lực04/11/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu41/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Vĩnh Nghiệp
        Ngày ban hành04/11/1991
        Ngày hiệu lực04/11/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT quy định tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân