Chỉ thị 42/1998/CT-UB

Chỉ thị 42/1998/CT-UB về tiếp tục thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

Số: 42/1998/CT-UB

Đàlạt, ngày 29 tháng 09 năm 1998

 

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẤP SỔ BHXH CHO 42/1998/CT-UB LAO ĐỘNG

Trong thời gian vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo các ngành, các cấp, sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong tỉnh Lâm Đồng, công tác cấp sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động đã đạt được kết quả cao, bảo đảm quyền lợi của người lao động thưam gia Bảo hiểm xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ, công chức và mọi người lao động trong các thành phần kinh tế.

Tính đến tháng 9 năm 1998 tòan tỉnh đã có trên 92% số cán bộ, công chức và người lao động thưam gia Bảo hiểm xã hội đã được cấp sổ Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình cấp sổ bảo hiểm xã hội còn một số tồn tại vướng mắc như thiếu, thất lạc hồ sơ không được bổ sung đầy đủ kịp thời, gây khó khăn chậm trễ trong việc xác định thời gian công tác trước đây; một số đơn vị chưa triển khưai thực hiện cấp sổ cho người lao động .. v.v...

Căn cứ Công văn số 1067/BHXH-QLT ngày 19/8/1998 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, để hòan tất việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động (người chưa được cấp sổ và số lao động đã cấp sổ nh­ng chưa ghi sổ quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 do không có hồ sơ gốc) trước tháng 6/1999. UBND tỉnh Lâm Đồng Chỉ thị Chủ tịch UBND các hưuyện, thị xã, thành phố Đà lạt , Giám đốc các sở, ban, ngành, lãnh đạo các đòan thể quần chúng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện các vấn đề cụ thể sau đây;

1/ Chỉ đạo các đơn vị trực thưuộc nhưanh chóng hòan thiện thủ tục hồ sơ cấp sổ Bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức và người lao động chưa được cấp sổ Bảo hiểm xã hội xong trước ngày 31/5/1999. Các trường hợp người lao động thiếu, thất lạc hồ sơ lý lịch gốc thì cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý có trách nhiệm bằng mọi cách xác minh làm rõ các điều kiện về tuổi đời, thời gian làm việc đóng Bảo hiểm xã hội, mức lương ...v.v... để xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các xác nhận đó làm cơ sở ghi sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2/ Các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt nghiệp vụ quản lý, bảo quản sổ Bảo hiểm xã hội sau khi được cấp, thực hiện việc ghi sổ bảo hiểm xã hội th­ường xuyên đối với người lao động đã được cấp sổ khi có biến động về tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc để khi giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội được kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.

3/ Khi người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, các cơ quan, đơn vị làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định và chưuyển cho bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng trước thời điểm hưởng lương hưu 1 tháng để lập thủ tục cấp sổ hưu. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm cấp sổ hưu trong thời hạn 30 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp những người đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng nộp hồ sơ chậm thì việc trả lương hưu tính từ ngày nộp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng.

4/ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với sở Lao động - Thương binh xã hội theo dõi đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và th­ờng xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh Lâm Đồng./-

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu42/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/1998
Ngày hiệu lực29/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu42/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm Văn Tám
        Ngày ban hành29/09/1998
        Ngày hiệu lực29/09/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 42/1998/CT-UB tiếp tục cấp sổ bảo hiểm xã hội Lâm Đồng