Chỉ thị 42/CT-UB

Chỉ thị 42/CT-UB năm 1997 về tăng cường quản lý kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật do tỉnh Bình Phước ban hành

Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/CT-UB

Bình Phước, ngày 06 tháng 08 năm 1997

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KINH DOANH, LÀM DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Trong thời gian gần đây, tình hình mua bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra phức tạp. Các tổ chức, các cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không đăng ký xin phép hành nghề, chưa được tập huấn kiến thức chuyên môn, điểm mua bán thuốc không bảo đảm an toàn, nhiều nơi còn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với lương thực, thực phẩm; nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục được phép mua bán, thuốc mang nhãn hiệu tiếng nước ngoài, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc cấm sử dụng và những loại thuốc đựng trong ống tiêm bằng thủy tinh vẫn còn bày bán công khai, đã gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, làm ô nhiễm môi trường sinh thái, thậm chí gây nguy hiểm trực tiếp cho người sử dụng. Công tác kiểm dịch thực vật còn buông lỏng, thiếu sự kiểm tra các loại hạt giống, cây trồng từ nước ngoài hoặc các loại cây giống từ các Tỉnh khác đưa vào.

Để chấn chỉnh tình hình trên, từng bước đưa công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật theo đúng Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

UBND Tỉnh yêu cầu UBND các Huyện, Sở N-PTNT, Chi cục bảo vệ thực vật và các Ban ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây :

I. VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

1) Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phải có đủ các điều kiện theo Điều 16 Chương IV tại Điều lệ về quản lý thuốc bảo vệ thực vật của Chính phủ (Ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP, ngày 27/11/1993 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật).

2) Nghiêm cấm việc lưu thông, mua bán trên thị trường các loại thuốc nằm ngoài danh mục, chưa được đăng ký sử dụng tại Việt Nam, thuốc nhập không rõ nguồn gốc, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc kém phẩm chất, thuốc giả, thuốc đựng trong ống bằng thủy tinh.

3) Cấm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với lương thực, thực phẩm, hàng giải khát trong cùng một đại lý, cửa hàng.

4) Sở NN-PTNT có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục đăng ký hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo đúng qui định hiện hành của nhà nước.

5) Giao cho Chi cục bảo vệ thực vật Tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn, các qui định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được an toàn và hiệu quả; thường xuyên thông báo các loại thuốc cấm, thuốc hạn chế sử dụng cho các đối tượng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

II. VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

1) Nghiêm cấm việc di chuyển đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống đến vùng chưa có dịch; khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật có hại nghi là đối tượng thì chủ vật thể phải báo cáo ngay cho trạm bảo vệ thực vật gần nhất, chủ vật thể có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật.

Các tổ chức, cá nhân khi đưa các loại giống cây trồng nhập nội vào Tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Đối với các cơ sở sản xuất, buôn bán giống cây trồng thì sản phẩm không được mang mầm dịch hại nguy hiểm, có khả năng gây thành dịch.

Giao cho Chi cục bảo vệ thực vật trực tiếp kiểm tra tình hình sinh vật gây hại nông sản trong kho, các nơi buôn bán giống cây trồng để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa sự xâm nhập của sinh vật thuộc đối tượng phải qua kiểm dịch thực vật vào Tỉnh ta.

2) Chi cục bảo vệ thực vật có trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thanh tra chuyên ngành bảo vệ thực vật thực hiện công tác thanh kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đề ra các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP, ngày 27/11/1993 của Chính phủ). Sở NN-PTNT có trách nhiệm phối hợp với UBND các Huyện, các Sở : TM-DL, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hải quan để triển khai thực hiện tốt chỉ thị này.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể nhân dân phối hợp triển khai chỉ thị này trong hệ thống tổ chức mình để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng thực hiện.

 (Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 37/CP-UB ngày 21/07/1997)

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu42/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/1997
Ngày hiệu lực06/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu42/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành06/08/1997
        Ngày hiệu lực06/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 42/CT-UB 1997 kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật Bình Phước